Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Anaplasmos


Uppdaterad den: 2013-03-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Kallades tidigare ehrlichios.
 • Bakteriell zoonos, det vill säga primärt en djursjukdom, förekommer även i sällsynta fall hos människor. Överförs vid fästingbett.
 • Två humana former:
  • Human granulocytär ehrlichios (HGE)
  • Human monocytär ehrlichios (HME)

Förekomst

 • Det första fallet av HGE i Sverige påvisades 1999:1
  • Tidigare har ehrlichia-antikroppar hos flera av patienterna med konstaterad borrelia i Sverige hittats, talande för subklinisk infektion eller korsreagerande antikroppar
 • HME beskrevs för första gången i USA 1987.

Etiologi och patogenes

 • Orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum.
 • Förekommer hos hund, katt, häst, nötboskap och får.
 • Bakterien överförs från djur till människor och mellan djur med fästingar som bärare.
 • Smittar inte mellan människor.

Predisponerande faktorer

 • Fästingbett

ICD-10

 • A28.8 Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes
  • Ehrlichios

ICD-10 Primärvård

 • A28-PDjurburen bakteriesjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Lindriga influensaliknande symtom efter fästingbett.
 • Påvisning av antikroppar.
 • Eventuellt PCR-analys.

Differentialdiagnoser

 • Borrelia

Anamnes

 • Inkubationstiden är 7–14 dagar efter fästingbettet.
 • Vanligtvis inga symtom eller milda influensaliknande symtom:
  • Feber, huvudvärk, muskelsmärtor, ledsmärtor och trötthet
 • I sällsynta fall allvarligt sepsisliknande förlopp med lungpåverkan, leverpåverkan, njursvikt eller neurologiska symtom.

Kliniska fynd

 • Inga specifika kliniska fynd.
 • Vanligtvis fynd som vid lindrig influensa.

Kompletterande undersökningar

 • Antikroppsanalys:
  • Antikroppsresponsen uppstår långsamt, ett andra prov rekommenderas efter två till fyra veckor
 • Påvisning av intracellulära bakterieansamlingar i granulocyter i blodutstryk.
 • PCR av bakterien i EDTA-blodprov.

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Antibiotikabehandling ges vid symtom.
 • Antibiotika är inte indicerat efter alla fästingbett.

Läkemedelsbehandling

 • Doxycyklin är förstahandsvalet och ges i dosen 200 mg/dag i 14 dagar.

Förebyggande åtgärder

 • Personer som befinner sig i områden med mycket fästingar kan minska risken för att bli bitna genom att följa råden nedan.
 • Den som vistas i fästingtäta områden rekommenderas att täcka bar hud, det vill säga använda heltäckande kläder och stövlar. Fästingar finns och trivs bäst i gräs och låga buskar. Användning av myggmedel på hud och kläder minskar antalet fästingar som biter sig fast. Insektsmedel på kläderna är också effektivt (permetrin rekommenderas).
 • Efter vistelse i fästingtäta områden bör personen på kvällen inspektera huden, särskilt på barn. Det är även att rekommendera att ta en dusch, om så är möjligt. Fästingar är 1–10 mm stora beroende på hur stor mängd blod de har sugit i sig.
 • Kläderna, bör undersökas både på in- och utsidan. På så sätt förhindras även fästingar från att bita sig fast i huden vid ett senare tillfälle. Fästingar är enklast att upptäcka på ljust tyg.
 • Det bästa sättet att avlägsna fästingen är att dra den rakt ut med hjälp av en pincett eller fingrarna. Insmörjning med fett, lack, eter eller liknande avlägsnar inte fästingen. Det spelar ingen roll om inte fästingen tas bort helt. Det är viktigt med daglig inspektion eftersom det har visat sig att en fästing som avlägsnas inom 24 timmar i regel inte hinner spruta in eventuella bakterier i huden.
 • Hund eller katt bör också undersökas. Hundar och katter blir inte sjuka av fästingbett, men fästingar som finns i pälsen kan ta sig över till människor.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Sjukdomen förlöper vanligtvis utan symtom eller med lindriga influensaliknande symtom.
 • Om tillståndet inte behandlas kan det vara i många veckor.
 • Den efterföljande återhämtningsfasen kan vara långvarig.

Komplikationer

 • I sällsynta fall mer allvarligt sepsisliknande förlopp med njursvikt och neurologiska symtom.

Prognos

 • Prognosen är vanligtvis god.
 • Allvarligt förlopp med dödlig utgång hos < 2 %, äldre personer är mest utsatta.

Uppföljning

 • Inga särskilda samhällsmedicinska åtgärder.

Anmälningsplikt

 • Ingen anmälningsplikt till SMI.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Att förebygga fästingbett

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons