Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Cerkariedermatit


Uppdaterad den: 2022-08-22
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Kliande utslag beroende på en allergisk reaktion när larver av sugmaskar (cerkarier) trängt in i huden hos människor som badat i sötvatten.
 • Cerkariedermatit kallas också för badklåda.

Förekomst

 • Cerkarier förekommer globalt och är vanliga i sötvatten där vattentemperaturen är 20oC eller mer.1
 • Cerkariedermatit är vanligare hos barn då cerkarierna finns främst i grunt vatten. 

Etiologi och patogenes

 • Cerkariedermatit kan orsakas av flera varianter av sugmaskar som tillhör släktet schistosoma.2
 • I folkmun kallas de ibland felaktigt för vattenloppor.
 • Masken har sjöfåglar som huvudsakliga värdar och orsakar "fågelbilharzia".
 • Sniglar agerar mellanvärd i cerkariernas livscykel:
  • Maskarnas ägg kommer ut i vattnet med fåglarnas avföring
  • I vattnet kläcks en miracidielarv som tränger in i vissa typer av sniglar
  • I snigeln utvecklas larven till en sporcysta
  • Denna bildar nya sporcystor som utvecklar stora mängder cerkarier
  • Cerkarierna simmar på varma soliga dagar till ytan och försöker i första hand att komma in i blodomloppet i fåglar genom att tränga in i blodkärl i fåglarnas simhud
 • Cerkarierna kan tränga några millimeter in i huden hos badande människor där de dör snabbt men kan utlösa lokala allergiska reaktioner.
 • Cerkarier smittar inte från person till person.
 • I sällsynta fall kan cerkarierna finnas i havsvatten med sjöfåglar som huvudvärd.

 Predisponerande faktorer

 • Bad i sötvatten där vattentemperaturen är över 20° C.

ICD-10

 • B65.3 Cerkariedermatit

ICD-10 Primärvård

 • B653 Cerkariedermatit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Kliande utslag efter bad i sötvatten.

Differentialdiagnoser2

 • Reaktion på algtoxiner:
  • Bad vid algblomning kan orsaka hudirritation och klåda samt ögonbesvär och gastrointestinala symtom3
 • Insektsbett.
 • Ospecifikt viralt exantem, se generaliserade utslag.
 • Urtikaria
 • Vid utlandsresa och bad i tropiska eller subtropiska vatten:
  • Toxisk hudreaktion orsakas av nässeldjur, havsanemon eller manet, internationellt kallat seabathers eruption
 • Vid bad i pool:
  • Klor kan orsaka torr hud, ospecifikt erytem och klåda men också kontaktallergi och urtikaria4
  • Pseudomonasfollikulit, även kallat hot tub rash
  • Cerkarier förekommer inte i bassänger som är tillräckligt klorerade5
 • Cerkariedermatit ska skiljas från Schistosomiasis, snäckfeber, även kallad Bilharzios, där cerkarierna har människan som värd och kan ge en allvarligare sjukdomsbild.

Anamnes

 • Vid den första kontakten med cerkarier är symtomen ofta diskreta.
 • Inom cirka en vecka kan det utvecklas en sensibilisering i huden.
 • Vid upprepad exponering kan det hos sensibiliserade personer uppstå en allergisk reaktion med ett kliande makulopapulöst utslag som liknar myggbett:
  • Detta utslag kan uppstå kort tid efter exponeringen
  • Intensiteten av utslagen varierar, men kan i vissa fall bli ilsket
  • Utslagen varar i regel 1–3 veckor och är läker ut av sig själv2

Kliniska fynd

 • Typiskt kliande makulopapulöst utslag efter bad i sötvatten.
Cerkariadermatit

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • I regel behövs inga kompletterande undersökningar. Diagnosen ställs på typisk klinisk bild och anamnes.

Andra undersökningar för att undersöka förekomsten av cerkarier

 • Det finns beskrivet att man kan lägga sniglar från aktuellt område i glasburkar med vatten. Efter en tid kommer larverna då ut och kan studeras i mikroskop.
 • För mer precis artbestämning kan man utföra genetiska tester.6
 • Rapportering av symtom används ofta för att bedöma förekomsten.2,6

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Symtomlindrande behandling vid behov.

Läkemedelsbehandling

 • Vid behov av symtomlindring:
  • Antihistamin till exempel desloratadin
  • Kortisonkräm se smörjschema

Förebyggande åtgärder

 • Vid förekomst av cerkarier i badvattnet behövs badplatsen inte stängas men kommunen bör informera allmänheten om risken för problem.7
 • För att minska risken för cerkariedermatit kan man:2
  • Duscha omedelbart efter bad, vilket kan skölja bort eventuella cerkarier från huden
  • Torka noggrant med en handduk efter badet
  • Undvika grunda badvatten och att bada på morgonen
 • Vissa krämer, till exempel det antiparasitära läkemedlet niklosamid blandat i vattenfast solkräm uppges också ha bra skyddande effekt för att minska risken för cerkarierna att penetrera in i huden, men preparatet finns ej tillgängligt i Sverige.2,8
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Självbegränsande och ofarlig sjukdom med varaktighet i 1–3 veckor.

Komplikationer

 • Klåda kan leda till exkoriationer och lokala hudinfektioner men i övrigt finns inga komplikationer beskrivna.

Prognos

 • Mycket god.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Badklåda

Övrigt

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons