Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Enterokockinfektioner


Publicerad den: 2013-03-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Enterokocker tillhör den normala tarmfloran hos människor och djur och orsakar sällan sjukdomar hos i övrigt friska personer.
 • Den vanligaste stammen, enterococcus faecalis, kan orsaka endokardit, urinvägsinfektioner och infektioner i operationssår hos patienter på sjukhus.
 • Bakterien utvecklar lätt resistens mot vanligt använd antibiotika och ibland förekommer epidemier av så kallade vankomycinresistenta enterokocker (VRE).

Förekomst

 • Enterokocker hör till normalfloran i tarmkanalen.
 • Smitta och sjukdom utanför institution är ovanligt, medan smitta på sjukhus förekommer med ökande frekvens.
 • Enterococcus faecalis ligger bakom cirka 80 % av de sjukdomstillfällen som orsakas av enterokocker, övriga orsakas främst av Enterococcus faecium.
 • Incidensen av enterokockinfektioner är okänd.
 • Det är anmälningsplikt för vankomycinresistenta enterokocker (VRE) sedan år 2000. Fram till 2006 anmäldes det bara cirka 20 fall, men 2008–2009 anmäldes 400–600 fall/år beroende på isolerade utbrott på några sjukhus.

Etiologi och patogenes

 • Den vanligaste smittvägen är endogen spridning från tarmen.
 • Vid nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling för sjukdom kan bakterien spridas via sår eller kateter och orsaka bakteremi och endokardit, meningit, urinvägsinfektion eller sårinfektion.
 • Kan också smitta vid nosokomial överföring på grund av bristande hygien, ofullständig handtvätt och liknande.
 • Smitta via livsmedel antas vara sällsynt.

Predisponerande faktorer

 • Sjukhusvistelse.
 • Sjukdom eller behandling som medför nedsatt immunförsvar.

ICD-10

 • A49.9 Bakterieinfektion, ospecificerad
 • I33.0 Akut och subakut infektiös endokardit
 • U81.0 Bakteriell resistens mot vankomycin (kompletterande diagnos)

ICD-10 Primärvård

 • A49-P Bakteriesjukdom UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Infektionssjukdom med tillväxt av enterokocker i relevant provmaterial.

Differentialdiagnoser

 • Infektioner med andra bakteriella agens.

Anamnes

 • I första hand ett problem för patienter inlagda på sjukhus.
 • Bör misstänkas vid bakteriemi, urinvägsinfektion eller sårinfektion hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Kliniska fynd

 • Bakterien finns hos många symtomfria bärare.
 • Möjliga kliniska symtombilder:
  • Febersjukdom hos person med nedsatt immunförsvar
  • Urinvägsinfektion
  • Sårinfektion efter operation

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga aktuella

Andra undersökningar

 • Eventuellt odling av avföringsprov hos patienter som har infektionssymtom efter sjukhusinläggning.

När remittera?

 • Sjukhusbehandling

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera bakterien om infektion påvisas.
 • Vanligt med bärare av enterokocker.

Allmänt om behandlingen

 • Antibiotikabehandling efter typning och resistensbestämning.

Egenbehandling

 • God handhygien i samband med toalettbesök och i samband med matlagning.

Läkemedelsbehandling

 • De flesta enterokockinfektioner kan behandlas med antibiotika.
 • Vid infektion med vankomycinresistenta bakterier (VRE) krävs ofta kombinationsbehandling.
 • Vankomycinresistenta enterokocker är oftast resistenta mot flera av de vanligaste antibiotikaformerna:

Förebyggande åtgärder

 • God handhygien i samband med sårbehandling och användning av kateter på sjukhus.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • De flesta enterokockinfektioner kan behandlas med antibiotika.
 • Vid infektion med vankomycinresistenta bakterier (VRE) krävs ofta kombinationsbehandling.
 • Vankomycinresistenta enterokocker är oftast resistenta mot flera av de vanligaste antibiotikaformerna.

Komplikationer

 • Meningit
 • Endokardit
 • Sepsis

Prognos

 • Med korrekt behandling är prognosen vanligtvis god.

Uppföljning

Vad bör kontrolleras?

 • Eventuellt odling av avföring för att kontrollera och påvisa bärarskap, endast aktuellt vid påvisade vankomycinresistenta enterokocker.

Anmälningsplikt

 • Anmälningsplikt enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkare och SMI vid infektion eller bärartillstånd med vankomycinresistenta enterokocker (VRE):
  • Anmälningskriterier: Isolering av enterokocker med vankomycin MIC ≥ 4 mg/l och vanA- eller vanB-gen
 • Anmälan enligt smittskyddslagen vid utbrott eller vid misstanke om överföring via livsmedel.
 • Utbrott av smittsam sjukdom vid vårdinstitution ska anmälas enligt smittskyddslagen.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Enterokocker hör till normalfloran och medför vanligtvis inte sjukdom.
 • Infektion är en följd av sjukhusvistelse och nedsatt immunförsvar.

Skriftlig patientinformation

 • Enterokockinfektioner

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons