Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Erysipeloid


Uppdaterad den: 2018-07-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Bakteriell zoonos som orsakas av Erysipelothrix rhusiopathiae som leder till en självbegränsande, röd svullnad på smittad hud.1
 • Tillståndet kan i vissa fall utveckla sig till sepsis.
 • Kallas också rödsjuka.

Förekomst

 • Sällsynt tillstånd.2
 • Förekommer främst hos slaktare, fiskare och veterinärer.
 • Immunsupprimerade har beskrivits ha ökad risk, om dock sällsynt förekommande.3

Etiologi och patogenes

 • Beror på en infektion med bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae som är en pleomorf grampositiv bakterie.
 • E. rhusiopathiae är utbredd i naturen och infekterar husdjur som till exempel gris, som kan vara huvudreservoaren för organismen.4 Bakterien har också funnits hos får, häst, nötboskap, kyckling, krabba, fisk, hund och katt.
 • Bakterien överförs till sår i huden vid hantering av smittat kött eller fisk. Fiskare, bönder, slaktare och veterinärer ligger i riskzonen för infektion, liksom immunsupprimerade.3,5
 • Smittar inte mellan människor.

Predisponerande faktorer

 • Hantering av smittat kött eller fisk.

ICD-10

 • A26.0 Kutan erysipeloid
 • A26.7 Sepsis orsakad av Erysipelothrix
 • A26.8 Andra specificerade former av erysipeloid
 • A26.9 Erysipeloid, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • A28-P Djurburen bakteriesjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk diagnos: röd svullnad i hud hos person som har hanterat fisk eller kött.

Anamnes

 • Inkubationstid: 1–4 dagar.
 • Det kliniska spektrat för mänsklig infektion består av:
  • Lokaliserad hudinfektion
  • Diffus hudinfektion
  • Systemisk infektion

Lokaliserad hudinfektion, erysipeloid

 • Är den vanligaste formen av infektion som orsakas av E. rhusiopathiae.
 • Infektionen är vanligtvis lokaliserad till fingrar eller händer och beror ofta på mindre hudskador som uppstår vid hantering av kontaminerade räkor, krabbor eller fisk.6
 • En röd svullnad uppstår i huden runt infektionsstället och detta kan utveckla sig till en typisk erysipeloid hudlesion med ett rosa centrum och upphöjd kant.
 • Vanligtvis finns det få eller inga smärtor, men det förekommer mer aggressiva förlopp med smärtor och stelhet i det involverade området.
 • Vanligtvis inte varbildande. Cirka 30 % utvecklar lokal lymfadenit.

Diffus hudsjukdom

 • Erysipeloid (se ovan) kan i vissa fall progrediera till en diffus kutan form hos obehandlade patienter.
 • Tillståndet karaktäriseras av en rosafärgad hudlesion som expanderar medan den centrala delen normaliseras.
 • Bullösa lesioner vid primärplatsen eller längre ned kan ses i vissa fall.
 • Dessa patienter har ofta systemiska manifestationer som hög feber och ledsmärtor.

Systemisk infektion

 • Bakteriemi med eller utan endokardit är vanligtvis primärinfektionen, snarare än spridning från en lokaliserad, kutan lesion – dock har cirka 40 % hudlesioner som tyder på erysipeloid.7
 • De flesta har haft feber i 2–3 veckor när de söker vård. Ofta föreligger då hudlesioner som bullae.
 • Eventuell endokardit ger vanligtvis allvarlig klinisk sjukdom.

Kliniska fynd

 • Erysipeloid – röd svullnad i huden, ofta rosafärgad centralt och med upphöjd kant.

Kompletterande undersökningar

 • Odlingsprover/PCR är ofta negativa eftersom organismen befinner sig djupt ned i dermis:
  • Biopsier rekommenderas
 • Eventuellt agenspåvisning med blododling vid sepsis.

När remittera?

 • Alla misstänkta fall av erysipeloid remitteras till specialist i infektionsmedicin.

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Den vanligaste lokaliserade hudinfektionen är en självbegränsande sjukdom där behandling vanligtvis inte är nödvändigt.
 • Antibiotika kan förkorta sjukdomsförloppet och förhindra recidiv.1

Läkemedelsbehandling

 • Penicillin V8
 • Alternativ: Cefalosporiner

Förebyggande åtgärder

 • Användning av handskar när man skär upp kött eller fisk.
 • Desinfektion vid skärskador.
 • Vaccin saknas.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Vanligtvis spontan läkning inom loppet av 3–4 veckor.

Komplikationer

 • Sepsis
 • Endokardit

Prognos

 • God

Uppföljning

 • Inga särskilda åtgärder

Anmälningsplikt

 • Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons