Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Gonorré


Uppdaterad den: 2020-11-13

Annons

Bakgrund

 • Sexuellt överförbar infektion som orsakas av Neisseria gonorrhoeae.

Epidemiologi

 • Under 2019 anmäldes 3 245 fall av gonorré motsvarande en incidens av 27 fall per 100 000 invånare:
  • Motsvarar är en ökning med 20 % jämfört med 2018
  • Ökningen sågs hos både män och kvinnor, och i alla åldersgrupper
  • Den största gruppen är män som har sex med män, men den största ökningen var hos kvinnor och heterosexuellt smittade män
 • Kön:
  • År 2019 var 73 % av de bekräftade fallen män
 • Smitta i Sverige versus utland:
  • År 2009 hade cirka 46 % av de heterosexuellt smittade fått gonorré i Sverige, siffran för 2019 var 68 %
  • Detta tolkas som att en större inhemsk spridning finns
 • Anledningar till ökning:
  • Dels finns det troligtvis en större spridning
  • Sedan 2009–2010 finns det kombinationstest klamydia och gonorré, och i samband med det finns det ökat antal upptäckta fall
 • Andelen gonorréfall med antibiotikaresistenta gonokocker har ökat kraftigt de senaste åren:
  • Under 2019 utfördes karakterisering och resistensbestämning av 1 035 isolat
  • Cirka 60 % var resistenta mot ciprofloxacin
 • Co-infektioner:
  • Det är vanligt att patienten har en samtidig klamydiainfektion
  • Många är HIV- eller hepatitpositiva
  • Speciellt bland män som har smittats utomlands kan gonorré indikera riskbeteende för HIV-infektion

Etiologi och patogenes

 • Sprids sexuellt:
  • Kan infektera urinröret, ändtarm, svalg, slida och livmoderhals
  • Smittar via vaginala, anala och orala samlag
  • Sekret smittar, det vill säga fingrar och sexleksaker kan sprida smittan
 • Inkubationstid:
  • 2 dagar till 2 veckor för de personer som får symtom
Annons
Annons

ICD-10

 • A54 Gonokockinfektion
  • A54.0 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller accessoriska körtlar
  • A54.1 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och accessoriska körtlar
  • A54.2 Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen
  • A54.9 Gonokockinfektion, ospecificerad

Anamnes

 • Symtom uppstår två till sju dagar efter smitta.
 • Omkring hälften får en mukopurulent flytning, obehag i nedre del av abdomen och eventuellt dyspareuni.
 • Asymtomatisk infektion:
  • Är ganska vanligt, särskilt vid infektion i svalg eller rektum
  • Även hos kvinnor med genital gonorré kan asymtomatisk smitta förekomma
  • Långvarigt bärarskap förekommer

Kliniska fynd

 • Hos kvinnor:
  • Ofta cervicit och ökad fluor
  • Kan förekomma ömhet över uterus och i adnex
  • Salpingit
 • Hos män:
  • Rodnad i uretraöppningen och mukopurulent flytning
  • Kan leda till epididymit, prostatit och vesikulit

Utredning av gonorré

 • Indikationer för provtagning:
  • Provtagning bör ske tidigast en vecka efter misstänkt exponering
  • Kvinnor:
   • Mukopurulent sekret från cervix eller symtom/tecken på bäckeninfektion
  • Män:
   • Uretral flytning med dysuri eller symtom/tecken på akut epididymit
  • Epidemiologiska indikationer:
   • Smittkontakt eller föräldrar till barn med gonorreisk ögoninfektion
  • Andra indikationer:
   • Efter oskyddat samlag med person från utomnordiskt land. MSM, även i frånvaro av symtom. Ta prov från samtliga aktuella lokaler
   • Kontroll efter behandling
 • Provtagning:
  • Antingen metoder för att påvisa DNA/RNA, eller gonorréodling.
  • Provtagningslokaler:
   • Bestäms utifrån den sexuella praktiken
  • Genitalt prov bör tas på alla:
   • Hos män är det den första urinportionen
   • Hos kvinnor är det vaginalprov via pinne, självprovtagning alternativt cervixprov utfört av läkare
   • På vissa labb ska vaginalpinnen tillsättas med första urinportionen
  • Provtagning för klamydia, hiv, syfilis och hepatit B bör också tas
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Genital klamydiainfektion
 • Ospecifik uretrit

Behandling av gonorré

 • På grund av resistensproblem ska behandlingen alltid skötas av en klinik specialiserad på detta.

Läkemedelsbehandling

 • OBS! Behandling ska alltid ske via venerolog med tanke på besvärligt resistensläge.
 • Resistensproblem:
  • Tidigare har gonorré svarat mycket bra på antibiotika, och varit höggradigt känslig mot flera sorter
  • Numer en höggradig resistens mot i princip alla antibiotika som introduceras
 • Kombinationsterapi:
  • Ceftriaxon 250–500 mg intramuskulärt tillsammans med makroliden azitromycin 1–2 g peroralt
 • Partner:
  • Säkert smittexponerade behandlas även om odlingen är negativ

Annan behandling

 • Smittskyddsanmälan:
  • Ska göras enligt lagen
  • Görs enklast via sminet
  • OBS! Anmälan får inte innehålla uppgifter om den smittades identitet
  • I SmiNet används därför en så kallad rikskod, de fyra första (= födelseåret) och de fyra sista siffrorna i personnumret exempelvis 1998–6216
 • Förhållningsregler:
  • Ge både skriftlig och muntlig information redan när misstanke finns
  • Information om sjukdomen och hur den smittar
  • Vid sexuellt umgänge är det lag att informera sin partner samt använda kondom
  • Reglerna gäller tills kontrollprovet är negativt
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Kvinnor:
  • Bäckeninfektion kan leda till kroniska underlivssmärtor och infertilitet. Ökar också risken för extrauterin graviditet
  • Även lokala komplikationer som lymfangit, bartolinit, periuretral abscess och uretrastriktur
  • Salpingit kan leda till infertilitet
 • Män:
  • Infektion av parauretrala körtlar, epididymit, prostatit och vesikulit
  • Kan leda till infertilitet
 • Båda könen:
  • Konjunktivit, disseminerad gonorreisk infektion (bakterimi, led- och hudpåverkan) och andra organmanifestationer

Prognos

 • Bakterimi kan ge långvarig artrit i stora leder.
 • Numer är behandlingen komplicerad på grund av bred resistens och huruvida utläkning kan ske eller inte framgent är osäkert.

Källor

 • Folkhälsomyndigheten. Årsrapporter, Gonorré 2019. Hämtad 2020-08-14
 • Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad om gonorré. Publicerad 2020-01-29. Hämtad 2020-08-14. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.