Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Hepatit G


Uppdaterad den: 2019-06-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Sjukdomen betecknas även HGV-infektion eller GBV-infektion, efter kirurgen GB som viruset först klonades från.
 • Viruset är ett RNA-virus i gruppen flavivirus.
 • Det är för närvarande oklart om viruset/virusen kan ge betydande leversjukdom. Mest sannolikt orsakar det inte någon kliniskt relevant leversjukdom.1

Förekomst

 • Ses hos 3–5 % blodgivare i Europa, 3–8 % i Nordamerika, 20 % i Afrika och Sydamerika, medan 3–6 % i Asien.
 • Hos vuxna i Skandinavien har viruset setts hos 5–13 %.2 I Sverige och andra skandinaviska länder har HGV RNA påvisats i 1,6–3,8 % hos barn och vuxna.
 • HGV har enligt amerikanska uppgifter hittats hos 50 % av injicerande drogmissbrukare, 30 % av patienter i hemodialys, 20 % av blödarsjuka och 15 % av patienter med kronisk hepatit B eller C.
 • På en dialysavdelning påvisades hepatit G hos 13 av 82 patienter (16 %):3
  • Bland dessa hade 69 % endast hepatit G, medan 15 % hade samtidig hepatit B-smitta och 15 % samtidig hepatit C-smitta
  • Av de 13 patienterna hade 10 normala transaminaser och de 3 med onormala transaminaser hade annan leversjukdom

Etiologi och patogenes

 • HGV är ett flavivirus som smittar via blod, transfusioner och via sexuella kontakter.
 • Det associeras med en kronisk viremi som varar i minst tio år.
 • Viruset finns ofta tillsammans med hepatit C-smitta (HCV).
 • Det är oklart i hur hög grad det framkallar akut och kronisk leversjukdom:
  • I dialysmaterial och bland levertransplantationspatienter har hepatit G visat sig finnas hos cirka 15–20 %3-4
  • Hepatit G i sig verkar inte ge utslag på transaminaser i dessa patientgrupper3-4
 • Smitta:
  • HGV kan smitta vid transfusion av kontaminerat blod och vid sexuell kontakt på samma sätt som hepatit C- och B-virus5-6

Predisponerande faktorer

 • Intravenöst drogmissbruk.
 • Blodtransfusioner.
 • Hemodialys.
 • Förekomst av hepatit B och C.

ICD-10

 • B17 Annan akut virushepatit
  • B17.8 Annan specificerad akut virushepatit
 • B18 Kronisk virushepatit
  • B18.8 Annan specificerad kronisk virushepatit

ICD-10 Primärvård

 • B19-P Virushepatit UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisning av antikroppar mot viruset. HGV RNA för att se om aktuell eller utläkt infektion.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till hepatit.
 • För närvarande är det osäkert om hepatit G-virus ger klinisk leversjukdom.

Anamnes

 • Inga säkra kliniska symtom.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Det är inte aktuellt att undersöka detta inom allmänmedicinen.

Andra undersökningar

 • Det är oklart vilken validitet serologiska tester i form av GBV-C och anti-GBV-C-antikroppar har.1
 • GBV-C tycks vara identiskt med HGV. C är beteckningen på en undertyp.
 • Virusets RNA kan påvisas med PCR-test.

Behandling

Allmänt om behandling

 • Ingen specifik behandling är aktuell.
 • Behandling med interferon för hepatit C verkar ha effekt även på hepatit G.4
 • I en patientgrupp med kronisk hepatit C som behandlades med interferon eller levertransplantation fann man samtidigt hepatit G hos cirka 20 %:
  • Samtidig HGV-smitta tycks inte påverka behandlingsresultatet vid interferonbehandling
  • Antikroppar mot hepatit G-virus både efter interferonbehandling och efter transplantation4
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • För närvarande okänd.
 • Det föreligger en ökande mängd bevis för att GBV-C har en skyddande effekt på patienter som har saminfektion med HIV.7
 • Dagens kunskap antyder att detta virus inte har någon sjukdomsframkallande effekt.

Patientinformation

Animation

 • Leverinflammation, hepatit

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons