Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Invasiv pneumokocksjukdom hos barn


Uppdaterad den: 2022-10-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Invasiv penumokocksjukdom (IPD) är en viktig orsak till sjukdom och död hos små barn.
 • Sjukdomen yttrar sig oftast som pneumoni, meningit, bakteriemi eller sepsis.

Förekomst

 • I Sverige drabbas cirka 30–40 barn <5 år av IPD årligen.1

Etiologi och patogenes

 • Pneumokocker koloniserar slemhinnan hos cirka 50 % av alla barn, men bara hos 2,5 % av alla vuxna.2
 • Det är okänt varför bakterien i vissa fall invaderar kroppen och orsakar sjukdom.
 • Vid sepsis är det en generell inflammatorisk reaktion i kroppen där bakteriella antigener och inflammatoriska mediatorer leder till skada av kapillärer med läckage av vävnadsvätska. Detta leder till en ond cirkel med nedsatt cirkulation i inre organ och därmed ökande vävnadsskada.
 • En sådan reaktion kan också utlösa disseminerad intravaskulär koagulation.

Predisponerande faktorer

 • Cirka hälften av alla fall uppstår hos barn som i övrigt är friska.
 • De vanligaste riskfaktorerna är:
  • Försvagat immunsystem, primärt eller förvärvat
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Aspleni
  • Prematur födsel eller låg födselvikt
  • Tidigare pneomokockinfektion

ICD-10

 • G00.1 Meningit orsakad av pneumokocker
 • A40.3 Sepsis orsakad av Streptococcus pneumoniae

ICD-10 Primärvård

 • A49-P Bakteriesjukdom UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs genom odling från blod eller likvor.

Differentialdiagnoser

 • Meningit med andra bakterier:
  • Under två månaders ålder: Oftast streptococcus agalactiae (GBS) eller E.coli
  • Äldre än två månader upp till unga vuxna: Neisseria meningitidis menigit (meningokock)
 • Sepsis av andra orsaker.

Anamnes

 • Akut sjukdomsutveckling både vid sepsis och meningit.
 • Sepsis:
  • Hög feber och frossa, samt oftast uttalad kraftlöshet. Patienten kan också utveckla hypotermi
  • Mentala förändringar som oro, förvirring och slöhet
 • Meningit:
  • Hög feber, kraftlöshet, slöhet
  • Ofta huvudvärk och ibland nack- och ryggstelhet
  • Ibland spänd fontanell (när barnet inte skriker)
  • Meningit utvecklar sig vanligtvis något långsammare än sepsis

Kliniska fynd

 • Sepsis:
  • Medtagenhet, dåligt allmäntillstånd. Hög feber, eventuellt hypotermi
  • Oförklarlig takypné, förändrad hudfärg med tecken på perifer vasodilation eller perifer vasokonstriktion
  • Oförklarliga smärtor i mage eller skelett
  • Ibland petekier eller ekymoser
 • Meningit:
  • Feber, irritabilitet och ljusskygghet, samt ibland slö/frånvarande
  • Rygg- och nackstelhet med positiva Kernigs och Brudzinskis tecken

Andra undersökningar

På sjukhus

 • Blododlingar.
 • Odling från möjliga infektionsfoci: sår, abscess, hals och nasofarynx.
 • Hb, vita blodkroppar med differentialräkning, CRP blodsocker, elektrolyter, syra-basstatus.
 • Bedöm laktat, ALAT, GT, bilirubin, kreatinin och DIC-status.

När remittera?

 • Vid misstanke om sepsis eller meningit ska patienten genast läggas in på sjukhus.

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera infektion och förebygga komplikationer.

Allmänt om behandlingen

 • Sjukhusbehandling.
 • I Sverige är pneumokocker oftast känsliga för penicillin.1

Läkemedelsbehandling

 • Vid sepsis:
  • Innan påvisad mikrob: Ampicillin 50–100 mg/kg x 4 intravenöst och gentamycin 7 mg/kg x 1 intravenöst över 30 min
  • När pneumokock påvisats: Penicillin G, efter resistensbestämning
 • Vid meningit:
  • Ampicillin 50–100 mg/kg 4 ggr per dygn intravenöst + cefotaxim 50 mg/kg 4 ggr per dygn intravenöst
  • När känsliga pneumokocker har påvisats ges bensyl-penicillin.

Annan behandling

 • Intravenös vätskebehandling och generell intensivbehandling är nödvändig.

Förebyggande åtgärder

 • Pneumokockvaccin erbjuds sedan 2009 i det allmäna barnvaccinationsprogrammet.
 • Se även texten Pneumokockvaccination, barn.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Invasivt pneumokocksyndrom är ett akut, livshotande tillstånd.
 • Det är högre risk för dödlig utgång hos barn med underliggande predisponerande sjukdom.
 • Invasiv pneumokockinfektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och ska anmälas till smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Komplikationer

 • Infektionen kan leda till följdtillstånd. I ett norskt material med 68 patienter var dödligheten 8,8 % (6 patienter) och 10,3 % (7 patienter) överlevde med följdtillstånd.
 • De vanligaste följdtillstånden var hydrocefalus och nedsatt hörsel. Balansproblem, personlighetsförändringar och epilepsi har också registrerats.

Prognos

 • Dödligheten varierar: i en studie från Ullevål sjukhus var dödligheten 8,8 % och följdtillstånden uppstod hos 10,3 %.

Uppföljning

Plan

 • Barn bör kontrolleras flera gånger de första två åren efter en bakteriell meningit.
 • De vanligaste senkomplikationerna är hydrocefalus, ögonmuskelpareser, nedsatt syn, neurogen dövhet, nedsatt koncentrationsförmåga och sömnproblem.
 • Sällsynta komplikationer är subdural effusion, epilepsi, diffus kortikal skada och cerebral pares.

Vad bör kontrolleras?

 • Neurologiskt status.
 • Hörseln testad med audiometri.
 • Eventuellt EEG.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons