Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Kattklössjuka


Uppdaterad den: 2013-02-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Infektion med Bartonella henselae efter klösskada eller bett av katt. Leder till sårbildning på bettstället och lokal lymfkörtelsvullnad, men är ofarlig och självbegränsande.1-2
 • På engelska: cat scratch disease.

Förekomst

 • Det finns inga data om hur vanligt tillståndet är i Sverige. I USA uppger man cirka 9 fall per 100 000 invånare, 22 000 fall per år.3
 • Vanligast hos barn.
 • Internationellt uppges högst frekvens i länder med varmt och fuktigt klimat.

Etiologi och patogenes

 • Bakterien Bartonella henselae är i många länder vanligt förekommande i munnen (saliv) och på huden och klorna hos katter, men leder inte till sjukdom hos katten:
  • Kattungar är oftare bärare av bakterien än vuxna katter
 • Vid klösskada eller bett av katt kan bakterien överföras till sårytan och medföra infektion.
 • Bakterien leder hos människor till sår med granulombildning och var och det lokala lymfsystemet aktiveras.
 • I vissa fall sprids infektionen och ger disseminerad sjukdom.

Predisponerande faktorer

 • Klösskada eller bett av katt.

ICD-10

 • A28.1 Cat-scratch-feber

ICD-10 Primärvård

 • A28-P Djurburen bakteriesjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Sår i huden med varbildning och lokal, ensidig lymfadenit efter klösskada eller bett av katt och eventuellt positiv serologi.2

Differentialdiagnoser

 • Impetigo, svinkoppor
 • Atypisk mykobakterieinfektion
 • Orfvirusinfektion
 • Lymfadenit av annan orsak
 • Lymfom

Anamnes

 • Tillståndet uppträder oftare bland barn än vuxna. Inte alla kommer ihåg att de har blivit klösta eller bitna av en katt.
 • Debuterar vanligtvis med en eller flera 3–5 mm stora rödbruna papler, efter hand blåsor på inokulationsstället 3–10 dagar efter klösskadan/bettet:
  • Inkubationstiden kan vara upp till tre veckor
 • Inom loppet av en till tre veckor utvecklas lymfkörteltumör i regionala lymfkörtlar. Det är ofta bara en förstorad lymfkörtel, men det kan också vara flera.4
 • En del får även allmänsymtom med feber, svaghet och huvudvärk.
 • Det typiska är att lymfkörteltumören är kvar i över tre veckor och den kan vara kvar i upp till två till tre månader.2
 • Muskelsmärtor, ledsmärtor och artrit förekommer hos mer än 10 %.5

Kliniska fynd

 • Små bruna papler eller blåsor på inokulationsstället.6
 • Efter hand lokal lymfadenit. Lymfadeniten kan visa sig först efter att hudförändringarna har gått tillbaka.
 • Sjukdomen kan undantagsvis också leda till andra symtom:
  • Hos 5–10 % preaurikulär lymfadenit och samtidigt ensidig purulent konjunktivit
  • Kan också i sällsynta fall leda till neuroretinit, encefalit eller endokardit
 • Hos patienter med sviktande immunsystem kan sjukdomen leda till ett mer atypiskt förlopp.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • PCR i material från hudlesion (men testet är inte allmänt tillgängligt):
  • Specificiteten är hög men sensitiviteten är lägre än för serologi2
 • Serologi, men testet har låg specificitet då många asymtomatiska fall har positiv serologi (USA).7
 • Utesluta andra orsaker till lokal lymfadenit.

Andra undersökningar

 • Lymfkörtelsbiopsi är vanligtvis inte indicerat men biopsi/histologi kan vara aktuellt vid långvarig lymfadenopati.

När remittera?

 • Vid sjukdom hos patienter med immunsvikt.

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Tillståndet är självbegränsande över två till åtta veckor och kräver i de flesta fall ingen behandling.
 • Vid kraftig lymfadenit och uttalade symtom är det aktuellt med antibiotikabehandling:
  • Vissa studier tyder på att antibiotika kan förkorta infektionsförloppet8-9

Egenbehandling

 • Allmänna sårhygieniska åtgärder för hudsår.

Läkemedelsbehandling

 • Doxyferm under 10–14 dagar eller Azitromycin under 4 dagar vid uttalade symtom,10 men det råder oenighet kring nyttan av antibiotika.9,11

Annan behandling

 • Kirurgisk dränering av lymfkörtel kan vara aktuellt.

Förebyggande åtgärder

 • Undvik att bli klöst och biten av katt.
 • Tvätta kattbett omedelbart och grundligt med rinnande vatten och tvål.
 • Undvik att låta katter slicka på öppna sår.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Sjukdomen är hos de allra flesta okomplicerad och går tillbaka av sig själv efter två till tre månader.
 • Om allvarliga sjukdomsbesvär inte föreligger verkar inte antibiotikabehandling påverka förloppet i så pass hög grad att behandling är indicerat.

Komplikationer

 • Vanligtvis godartat förlopp utan komplikationer.

Prognos

 • Genomgången sjukdom verkar ge immunitet.

Uppföljning

Vad bör kontrolleras?

 • Se efter att lymfkörtelsvullnaden går tillbaka.
 • Om sjukdomen varar längre än tre till fyra månader bör man överväga andra orsaker till lymfkörtelsvullnaden.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Självbegränsande sjukdom som varar länge men har god prognos.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons