Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Kryptosporidios


Uppdaterad den: 2021-10-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Kryptosporidios är en parasitinfektion (en encellig protozo), som angriper tarmens slemhinna och kan orsaka diarré. Parasiten är besläktad med giardia lamblia.
 • Den smittar först och främst via dricksvatten eller från badanläggningar och har varit orsaken till stora vattenburna utbrott.

Förekomst

 • Är en vanlig orsak till diarrésjukdom över hela världen.
 • Tenderar att orsaka sjukdom hos små barn och hos personer med försvagat immunsystem, men kan orsaka sjukdom hos annars friska människor i alla åldrar.
 • I Storbrittannien är kryptosporidios den vanligaste orsaken till protozoinfektion i tarmen, och det rapporteras 3 000–6 000 fall per år.1
 • År 1993 var det i USA en vattenburen epidemi med över 400 000 sjuka och 100 dödsfall, och 2007 ett utbrott i Utah, USA med närmare 2 000 laboratoriebekräftade fall.2
 • I Sverige var det hösten 2010 ett epidemiskt utbrott av sjukdomen i Östersund där mer än 20 000 personer blev smittade.3

Etiologi och patogenes

 • Orsaken till sjukdomen är en protozo av släktet cryptosporidium. Protozon är besläktad med giardia lamblia. Det finns två arter som är relevanta:
  • Cryptosporidium hominis medför sannolikt enbart infektion hos människa
  • Cryptosporidium parvum är vanlig hos nötkreatur, men är också en vanlig orsak till sjukdomen hos människa
 • Parasiten hittas i naturen vanligen i cystform, som kallas oocystor, som är den överförbara formen.
 • Smitta sker via förorenat vatten eller livsmedel (faeco-oralt).

Predisponerande faktorer

 • Lägre smittdos behövs vid försvagat immunförsvar, till exempel hiv-aids.

ICD-10

 • A07.2 Infektion orsakad av Cryptosporidium

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Vattnig gastroenterit med påvisande av cryptosporidium genom mikroskopisk undersökning av avföring.
 • Inkubationstid från en till tolv dagar.

Differentialdiagnoser

 • Gardia lamblia gastroenterit
 • Norovirusinfektion
 • Bakteriella tarminfektioner

Anamnes

 • Inkubationstid tre till tolv dagar beroende på smittdos.
 • Sjukdomsdebut med frekvent, vattnig diarré, ofta med samtidiga magsmärtor:
  • Kräkningar, lätt feber och aptitlöshet är också vanliga symtom
 • Ofta utbrott med många fall av sjukdom, men kan också förekomma som enstaka fall.

Kliniska fynd

 • Vattnig diarré som kan pågå under en till två veckor, ofta längre.
 • Eventuellt dehydrering.
 • Viktminskning.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Avföringsprov med mikroskopi vid utbrott.
 • Avföringsprov kan även vara aktuellt vid långvariga problem och avsaknad av fynd av patogena tarmbakterier.

När remittera?

 • Sjukhusvård med intravenös vätsketerapi kan krävas.
 • Under ett mindre utbrott i Sverige 2008 lades 3 av 16 patienter in på sjukhus för vätsketerapi.3

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Vätsketerapi tills tillståndet spontant gått över.
 • Mer intensiv behandling kan vara nödvändig hos patienter med nedsatt immunförsvar, men även i denna grupp är vanlig konservativ behandling det viktigaste.
 • Det finns inga bra bevis för effekt av antibiotika.

Egenbehandling

 • Rikligt med vätska.
 • God hygien, framför allt noggrannhet med handtvätt efter toalettbesök och före matlagning.

Åtgärder vid utbrott

 • Kokning av vatten vid misstanke om smitta från dricksvatten.
 • Miljöutredning av dricksvattenskällan är nödvändig.
 • Sjukfrånvaro vid bevisad smitta upp till två dagar efter symtomfrihet för:
  • Personer som arbetar inom livsmedelsindustrin
  • Vårdpersonal som har kontakt med personer med nedsatt immunförsvar
 • Barn i förskola eller förskoleklass bör hållas hemma till efter två dagars symtomfrihet.
 • Infektion med Cryptosporidium är enligt lag en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Förebyggande åtgärder

 • God hygien, framför allt noggrannhet med handtvätt efter toalettbesök och före matlagning.
 • God handhygien också efter kontakt med husdjur.
 • Badhygien: undvik att svälja vatten under bad:
  • Personer med diarré, eller som har fått diagnosen kryptosporidios bör inte bada i bassänger förrän två veckor efter symtomfrihet
 • Vid utlandsresa till områden med dåliga/osäkra hygieniska förhållanden:
  • Använd vatten som säljs i flaskor
 • Oocystorna tål klor och kan därför överleva i många svenska dricksvattenanläggningar och simbassänger.
 • Membranfilteranläggning, kemisk utfällning på sandfilter och UV-strålning är alla effektiva sätt att ta bort oocystor från dricksvattnet.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Förloppet kan dra ut på tiden med diarré i flera veckor. Genomsnittlig varaktighet tolv dagar.1
 • Inkubationstiden är ofta en vecka eller mer:
  • Detta skiljer sig från det typiska förloppet för till exempel norovirusutbrott som har en kort inkubationstid, samt även innebär kräkningar

Komplikationer

 • Långsiktiga effekter av infektionen är dåligt kartlagda:
  • En studie fann ett samband med ökad rapportering av ledvärk, huvudvärk och trötthet två månader efter infektionen4

Prognos

 • Självbegränsande sjukdom med god prognos hos i övrigt friska personer.
 • Vid försvagat immunsystem, i synnerhet vid T-cellsimmunbrist (maligna blodsjukdomar och hiv), utvecklas ofta kronisk infektion:
  • Vid immunsvikt finns också en risk för spridning utanför tarmkanalen, bland annat till lever och gallgångar

Uppföljning

Plan

 • Specifik uppföljning är oftast inte nödvändig.
 • Fara för smitta så länge patienten har symtom.

Vad bör kontrolleras?

 • Kontrollprov av normaliserad avföring anses inte nödvändigt.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Självbegränsande sjukdom med god prognos.
 • Handhygien är viktig för att undvika ytterligare smittspridning.
 • Kokning av dricksvatten tills smittkällan hittats eller dricksvattnet blivit godkänt.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons