Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Lymfogranuloma venereum


Uppdaterad den: 2021-10-19
Sakkunnig: Athena Adeli, Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Synonymer: lymfogranuloma venereum, lymfogranuloma inguinale, LGV och Durand-Nicolas-Favres sjukdom.
 • Sexuellt överförbar systemisk sjukdom som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis, serotyp L1–L3.
 • Mikroorganismerna invaderar och förstör lymfatisk vävnad.
 • Lymfogranuloma venereum (LGV) ger frekventare och allvarligare proktit (smärtor, tenesmer, flytningar, blödningar), allmänsymtom och senkomplikationer än infektion med "vanlig" C trachomatis.

Förekomst1

 • Sjukdomen har tidigare ansetts vara en tropisk sjukdom, men sedan mitten av 00-talet har sjukdomen funnits endemiskt i Europa.
 • Främst män som har sex med män är drabbade:
  • Oftast hos individer med högt riskbeteende och i sexuella nätverk med internationella kontakter
  • Ses oftast i samsjuklighet med andra STI, inklusive hiv
 • Sedan 2007 har mer än 100 fall i Sverige setts:
  • 84 % har varit hiv-positiva vid tidpunkt för diagnos

Etiologi och patogenes

 • Infektion med bakterien Chlamydia trachomatis serotyp L1, L2 eller L3:
  • Den vanliga förekommande genitala klamydiainfektionen beror på serovar Ba och D–K, män får oftast uretrit men kan även få proktit
 • De bakterievarianter som orsakar LGV (Chlamydia trachomatis L1-L3) leder till lokal sårbildning och sprids genom lymfan.

Tre stadier1

 • Första stadiet:
  • Uppstår 3–30 dagar efter smittidpunkten då en liten, smärtfri papel utvecklas som snabbt ulcererar
  • Oftast ses såret på samma plats där LGV infekterat, det vill säga främst anogenitalt
  • Vanligast bland MSM är hemorragisk proktit
 • Andra stadiet:
  • Serovar L1–L3 är lymfotropa, vilket innebär att LGV kan drabba lymfkörtlar
  • Spontan ruptur och fistelbildning kan ske i detta stadie
 • Tredje stadiet:
  • Destruktion av retroperitoneala körtlar och lymfgångar samt anogenital vävnad kan ses hos obehandlade individer

Predisponerande faktorer

 • Män som har sex med män.
 • Riskfaktorer:1
  • Oskyddat analsex
  • Fisting
  • Lavemang före sex
  • Poppersrus
  • Anonyma sexkontakter

ICD-10

 • A55 Lymfogranulom (veneriskt) orsakat av klamydia

ICD-10 Primärvård

 • A56-P Annan sexuellt överförd klamydiasjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Vid klinisk diagnos vanligtvis:
  • Smärtfritt sår på yttre könsorganet eller i ändtarmen som försvinner utan behandling
  • Några veckor senare lokal lymfkörtelsvullnad eller anorektala besvär

Differentialdiagnoser

 • Syfilis
 • Herpes genitalis
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom och ulcerös kolit)
 • Analfissur
 • Kolorektal cancer
 • Andra bakteriella tarminfektioner

Anamnes

 • Inkubationstiden är en till tre veckor.
 • Se också stadium-beskrivning under Etiologi och patogenes.
 • Smärtfritt sår eller vesikel på det yttre könsorganet eller vid ändtarmen. Såret kan också vara i ändtarmen.
 • Såret läker normalt efter cirka en vecka.
 • Några veckor senare utvecklas lokal lymfkörtelsvullnad i ljumsken (bubobildning) som kan vara mycket smärtsam. Tillståndet kan utveckla sig till systemisk sjukdom med feber och allmänsymtom.
 • Proktit:
  • Män som har sex med män presenterar sig som regel med ett anorektalt syndrom med proktit eller proktokolit istället för genital ulceration med ett antal svullna lymfkörtelpaket "bubos" i ljumsken2
 • Anorektalt syndrom:
  • Vid anorektal lokalisering utvecklas så kallat anorektalt syndrom: rektala smärtor, flytningar och blödningar från anus

Kliniska fynd1

 • Smärtfritt sår eller vesikel på det yttre könsorganet eller vid ändtarmen eller i ändtarmen
 • Lymfkörtelsvullnad i ljumsken några veckor efter att såret har läkt.
 • Vid anorektalt syndrom:
  • Epitelet blöder lätt, ulcererar och täcks av mukopurulent exsudat3

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Differentialdiagnosen ska finnas med när en patient söker för proktokolit, inguinal lymfkörtelsvullnad och anamnes på genitalt sår, speciellt hos hiv-positiva MSM eller MSM som utsatt sig för hiv-risk.1
 • Mikrobiologi:
  • För diagnos krävs detektion av specifikt LGV-DNA
  • Först görs analys av C. trachomatis med rutinmetod vid lokalt laboratorium. Sådana testsystem påvisar alla genotyper, men kan inte skilja LGV från annan klamydia
  • Extraherad nukleinsyra eller originalprov skickas till hänvisningslaboratoriet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
 • Mätning av antikroppar:
  • Kan vara användbar om titerökning har påvisats, något som vanligtvis inte förekommer vid en ordinär klamydiainfektion i anus4 – tester baserade på mikroimmunofluorescens måste då användas5

Andra undersökningar

 • Biopsi kan i vissa fall bli aktuell vid differentialdiagnostisk utredning, men ger ospecifika fynd vid LGV.

När remittera?

 • Mycket sällsynt diagnos i Sverige. Remiss till venereolog vid alla misstänkta fall.

Behandling

Läkemedelsverkets rekommendation

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation (2015)

 • Diagnostik:
  • För diagnos krävs detektion av specifikt LGV-DNA
  • Först görs analys av C. trachomatis med rutinmetod vid lokalt laboratorium. Sådana testsystem påvisar alla genotyper, men kan inte skilja LGV från annan klamydia
  • Extraherad nukleinsyra eller originalprov skickas till hänvisningslaboratoriet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
 • Behandling:
  • Förstahandsval är doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 3 veckor
  • Alternativ behandling (till exempel vid överkänslighet mot tetracykliner) är erytromycin 500 mg × 4 peroralt i 3 veckor

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation (2015)

Behandlingsmål

 • Utläkning av infektion.
 • Förebygga smittspridning.

Behandlingen i korthet

 • Sjukdomen bör skötas via venerologisk mottagning om möjligt. 

Läkemedelsbehandling6

 • Doxycyklin 100 mg x 2 i tre veckor, högre dos och längre behandlingstid än vid vanlig klamydia.
 • Som alternativ erytromycin 500 mg x 4 peroralt i tre veckor. Alla patienter skall handläggas av (eller i samråd med) venereolog.

Annan behandling

 • Sjukdomen är anmälningspliktig.
 • Smittspårning ska ske:
  • Sker främst via venereologisk mottagning
  • Viktigt att det sker av erfaren person då det inte rör sig om vanlig klamydia
 • Provtagning för hiv, syfilis, gonorré, klamydia, hepatit C ska ske vid LGV-diagnos:
  • Svalg, urin/urethra, rektum
 • Smittskyddsregler:
  • Patienten bör avstå från sex tills sjukdomen är utläkt och utläkningen verifierad

Förebyggande åtgärder

 • Kondom.
 • Eftersom lavemang visat sig vara kopplat till LVG bör information om atraumatiska metoder ges.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Utan behandling kan sjukdomen medföra fistelbildning, abscesser och kronisk lymfobstruktion.
 • Hematogen spridning kan förekomma och medföra feber, artrit, hepatit och meningoencefalit.
 • Kan orsaka reaktiv artrit.

Prognos

 • Tidig diagnos och snabb behandling ger mycket bra prognos.
 • Komplikationer förvärrar prognosen. Risken för överföring av andra sexuellt överförbara sjukdomar som hiv, syfilis och hepatit ökar om patienten har en LGV-infektion.
 • Med behandling beräknas symtomfrihet inträffa mellan 2 till 3 veckor.

Vad bör kontrolleras?

 • Sjukdomen är klassad som en allmänfarlig sjukdom. Inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten (SmiNet).
 • Alla fall bör kontrolleras efter behandling.
 • Kliniska kontroller bör ske tills symtomfrihet.
 • Man kan ta test för LGV efter behandling, även om det inte är en internationell rekommendation längre:
  • I sådant fall kan testet utföras två veckor efter avslutad kur1

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Risk för smittspridning, sex bör avstås till utläkningen är verifierad.
 • Det är större risk att man har andra STI samtidigt.
 • Förebyggande åtgärder, såsom kondom och atraumatiskt lavemang. 

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons