Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Infektion

Covid-19 och influensa jämförs i studie

Amerikanska forskare har jämfört resultatet av covid-19-infektion med säsongsinfluensa, för att bedöma svårighetsgraden av de två sjukdomarna.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2021-02-15
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Det har tidigare gjorts försök att jämföra svårighetsgraden mellan covid-19 och säsongsinfluensa, men eftersom underlaget för de två sjukdomarna har skiljt sig åt har det inte varit möjligt att göra en direkt och giltig jämförelse.

I en retrospektiv kohortstudie som nyligen publicerades i BMJ använde forskarna data från de elektroniska journalsystemet från US Department of Veterans Affairs (VA). Detta gjorde att de kunde jämföra kliniska manifestationer och resultat bland amerikanska veteraner på sjukhus med covid-19 och säsongsinfluensa.

Data för covid-19 baserades på 3641 personer som var inlagda under perioden februari till juni 2020. Gruppen med influensa-patienter omfattade 12 676 personer inlagda under perioden 2017 till 2019.

Annons
Annons

Covid-19 innebar större risk för allvarlig sjukdom och död

Resultatet visade att covid-19-sjukdom gav tydligt allvarligare följder:

  • Högre förekomst av död
  • Fler blev inlagda på intensivvårdsavdelningen
  • Fler behövde respirator
  • Flera fall av svår septisk chock
  • Ökad risk för extrapulmonärt organinvolvering som akut njurskada
  • Ökad risk för stroke

Forskarna kunde dra slutsatsen att bland personer som hänvisats till sjukhus var covid-19 förknippat med en högre risk än säsongsinfluensa gällande ökad användning av hälsoresurser och död. Detta gällde särskilt bland äldre patienter med samsjuklighet och bland afroamerikaner med fetma, diabetes och kronisk njursjukdom.

    Källor

  • NHI.no - https://nhi.no/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/hva-er-verst-covid-19-eller-influensa/?hp=true

Annons
Annons
Annons

Annons