Nyhet | Infektion

Covid-19: så skiljer sig spridningen åt mellan olika yrkesgrupper

Antalet sjukdomsfall i covid-19 i Sverige skiljer sig åt mellan yrkesgrupper i befolkningen. Det visar en undersökning som Folkhälsomyndigheten har gjort i syfte att förebygga fortsatt smittspridning.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-06-29
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

För att undersöka sjukdomsfall med koppling till covid-19 utifrån yrke har Folkhälsomyndigheten samkört uppgifter från sin databas över anmälningspliktiga sjukdomar med Statistiska centralbyråns (SCB) uppgifter om yrkesgrupper. Den inledande undersökningen omfattar personer som har fått diagnosen covid-19 under perioden 13 mars till 27 maj.

Det visade sig att yrkesgrupperna taxiförare och buss- och spårvagnsförare är överrepresenterade bland de diagnostiserade, i jämförelse med andra yrkesgrupper. Personal som arbetar inom för- och grundskolan samt gymnasium har däremot inte drabbats i större utsträckning än övriga yrkesgrupper.

Riktade insatser

Skillnaderna i insjuknande kan bero på olika livsvillkor, levnadsvanor och underliggande sjukdomar – något som inte har tagits hänsyn till i denna första beskrivande analys.

Annons
Annons

Resultaten bidrar till ökad kunskap om var smittspridning sker i samhället och kan ge en grund för riktade insatser och att förebygga fortsatt smittspridning.

Under den aktuella perioden har personal inom vård och omsorg provtagits i större utsträckning än andra yrkesgrupper, vilket gör att det inte går att jämföra förekomsten av covid-19 mot övriga yrkesgrupper. Därför har denna yrkesgrupp exkluderats i Folkhälsomyndighetens genomgång.

    Källor

  • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/covid-19-inom-olika-yrkesgrupper/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons