Nyhet | Infektion

Infektionsexperterna: Ta hänsyn till hepatit C i missbruksvården

Många personer med missbruksproblem har också somatiska problem vilket vården sällan tar hänsyn till. Det menar åtta nationella experter inom beroendefrågor och infektionsmedicin och uppmanar till att fler borde få behandling mot hepatit C.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-04-28
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– I dag lever cirka 45 000 personer i Sverige med kronisk hepatit C och det finns cirka 10 000 odiagnosticerade fall, av vilka många injicerar droger. Samtidigt saknas det rutiner för att vid misstänkt smitta komma till en infektionsklinik, säger Fred Nyberg vid Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, U-Fold, på Uppsala universitet.

Fred Nyberg har tillsammans med sju andra experter samlat ett gemensamt konsensusdokument där de kräver att hepatit C-behandlingen förbättras för personer som injicerar droger. De vill bland annat att den somatiska samsjukligheten, som ofta går hand i hand med ett drogberoende, inkluderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. I dagsläget tar riktlinjerna inte hänsyn till diagnostisering och behandling av framförallt hepatit C och hiv. Enligt Fred Nyberg blir resultatet att många av de odiagnosticerade patienterna inte fångas upp och därmed förblir obehandlade och riskerar egen förvärrad sjukdom och att smitta andra.

Tips: Testa dina kunspaer om hepatit C på tio minuter

Annons
Annons

– Vi vill att dessa personer också ska diagnosticeras för att om möjligt få läkemedelsbehandling. Det måste finnas en samlad strategi för att behandla alla delar samtidigt. Med de nya direktverkande antivirala läkemedel som har kommit kan vi bota hepatit C, samtidigt är det fler personer som dör av obehandlad hepatit C än av själva missbruket. Så kan vi inte ha det, säger Fred Nyberg.

Eliminera hepatit C till år 2030

Författarna till konsensusdokumentet vill bland annat samordna de insatser som görs inom missbruksvården, psykiatrin, kriminalvården, sjukvården och sociala myndigheter så att alla med hepatit C diagnosticeras och kan erbjudas behandling. Författarna stödjer sina argument mot Världshälsoorganisationen WHO:s mål om att eliminera hepatit C till år 2030.
Fred Nyberg anser att Sverige på sikt bör införa ett liknande system som i USA där en enda central myndighet, NIDA, hanterar alla frågor inom missbruks- och beroendeområdet.

Konsensusdokumentet ska nu överlämnas till Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer samt till berörda politiker i regeringskansliet.

Annons
Annons

    Källor

  • Läkemedelsvärlden - http://www.lakemedelsvarlden.se/fler-maste-fa-behandling-av-hepatit-c

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons