Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Infektion

Stöd vid långvariga symtom efter covid-19

Det finns behov av ett stöd för hälso- och sjukvården för att kunna hjälpa patienter med långvariga symtom efter genomgången covid-19-infektion. Nu har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utveckla ett sådant.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2021-02-08
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Det nya stödet ska underlätta vid utveckling av relevanta verksamheter, processer och vårdkedjor när det gäller hanteringen av långvariga symtom efter covid-19. Stödet ska bland annat beskriva vilka insatser som kan bli aktuella utifrån de symtom som personerna upplever samt hur patienterna kan följas upp på ett systematiskt sätt.

Detta stödet vänder sig till alla personer som är verksamma inom hälso- och sjukvården.

En ny patientgrupp

Informationen i stödet ska publiceras löpande och uppdateras utefter rådande kunskapsutveckling för den aktuella patientgruppen. Socialstyrelsens uppdrag omfattar även att ta fram statistik och lägesbilder för uppföljning av gruppen.

Annons
Annons

I genomförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen samverka med huvudmännens nationella system för kunskapsstyrning. De ska även samråda med patientföreningar och relevanta myndigheter.

Annons
Annons

    Källor

  • Socialstyrelsen - https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/nytt-uppdrag-gallande-langvariga-symptom-efter-covid-192/

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons