Information

Diskussionsregler

Förutom medlemsvillkoren gäller följande regler för diskussioner och inlägg på NetdoktorPro.


cf4209b28ed388f4e57856528d9269e8.gif
Publicerad den: 2010-09-16

Att kopiera och sprida material

Det som skrivs på NetdoktorPros forum eller i kommentarfunktionen till artiklar är endast avsett för publicering på NetdoktorPro. Det är inte tillåtet att kopiera inlägg från ovan nämnda tjänster för publicering på annan webbplats eller i andra kommunikationskanaler, såvida inte alla inblandade parter samt NetdoktorPros redaktion godkänt detta.

Reklam och försäljning

Att göra reklam på NetdoktorPros forum eller i kommentarfunktionen till artiklar är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att bedriva försäljningsverksamhet med hjälp av dessa tjänster. Inlägg vars enda syfte är att marknadsföra eller att sälja produkter/tjänster kommer att raderas.

Personliga påhopp

Personliga påhopp och hot är under inga omständigheter tillåtna på NetdoktorPro. NetdoktorPros forum bygger på ömsesidig respekt och förtroende medlemmar emellan. Om du upplever att detta förtroende brutits, kontakta redaktionen@netdoktorpro.se.

Anmäla inlägg

Om du påträffar ett inlägg vars innehåll bryter mot ovanstående regler eller NetdoktorPros medlemsvillkor, ska du anmäla detta. Detta görs antingen genom att klicka på anmäl-knappen under inlägget eller via e-post till redaktionen@netdoktorpro.se.