Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information

En framgångsrik relation med läkare och sjuksköterskor kan göra hela skillnaden

NetdoktorPro.se har 170 000 besökare per månad inom hälsa och medicin. Vi är specialister på att nå nischade målgrupper av läkare och sjukvårdspersonal. Sedan starten 2010 har vi skapat och vidareutvecklat produkter som gör det lättare för våra kunder inom life science att bygga en framgångsrik relation med sina läkare. Det är produkter framtagna med syftet att minska våra kunders hinder, samt bibehålla och eller öka sin marknadsandel. Det är väl beprövade lösningar som gjort skillnad på ett mätbart sätt. Lösningarna bygger på analyser av marknaden och av läkares och övrig vårdpersonals behov av relevant kunskap och utbildning inom sjukdomar och behandling. Till grund för utvecklingen av våra produkter på NetdoktorPro.se ligger även vår samlade erfarenhet från att driva Netdoktor.se mot allmänheten sedan 1999.

 

Vanliga hinder för att nå market access till läkare

Vanliga hinder för att nå market access till läkare

Merparten av NetdoktorPros kunder inom life science ser dessa hinder för att nå "market access till läkare".

Resultat av "market access till läkare"

Sedan 2010 har vi genom skräddarsydda lösningar utbildat mer än 6 000 HCP, varav över 4 000 läkare. 

vanliga hinder kommunikation

resultat av kampanjer annonsering knapp2

NetdoktorPros läkarutbildningar

Våra utbildningar bygger på läkarnas behov av relevant kunskap och utbildningar.

Våra produkter för att nå "market access till läkare"

NetdoktorPro har utvecklat
produkter / paketlösningar som visat sig uppnå mätbar effekt för företag inom life science.

netdoktors produkter

Resultat av Netdoktors upplysningskampanjer
Sedan 2011 har Netdoktor utbildat över 120 000 patienter och konsumenter som har eller ska besöka läkare för sina symptom. Läs mer på Netdoktor »

Vanliga hinder för att nå "market access till läkare"

Merparten av NetdoktorPros kunder inom life science ser följande hinder för att nå ”market Access till läkare”:

  • Striktare regler gör att life science-bolag har allt svårare att få access till specialistläkare.
  • Antalet säljare som önskar besöka läkare blir färre och får svårt att nå alla läkare i målgruppen.
  • Allmänläkare (GPs) hinner inte uppdatera/utbilda sig tillräckligt, vilket får till följd att många patienter inte får rätt behandling.
  • För att bibehålla sin marknadsandel läkemedelsförskrivning krävs effektiv kommunikation mot målgruppen.
  • Upphandlingar, biosimilarer och den digitala utvecklingen skapar nya marknadsförutsättningar inom life science.
  • Läkemedelsbolagen behöver större insikt hos patient (empowered) för att nå market access till läkare.
  • Specialistläkare inom slutenvården har svårt att hinna med andra än de svårast sjuka. Majoriteten av patienterna hamnar därför inom öppenvården, som redan har hög belastning.

Frågor eller funderingar? 

Kontakta försäljningschef Fredrik Sjövall på telnr +46 76-036 50 55 eller e-post annonsera@netdoktor.se.

 

 

Resultat av "market access till läkare"

NetdoktorPro har skapat produkter som minskar våra kunders hinder för att nå ”market access till läkare”. Det är väl beprövade lösningar som hjälpt bolag på ett effektivt och mätbart sätt sedan 2010. Lösningarna bygger på analyser av marknaden och av läkarnas behov av relevant kunskap och utbildning.

”Market access till läkare” via Läkarutbildning ger värdefull kunskap om hur allmänläkare och specialistläkare ser på symptom och sjukdomar, samt hur de ställer diagnoser och identifierar patienter. Det ger även kunskap om förskrivningsmönster och remissflöden så att rätt patient kan få rätt vård. Sedan 2013 har vi med framgång utbildat över 6 000 HCP, varav över 4 000 läkare. Av dessa är mellan 55-60 % allmänläkare. Av de som utbildats via läkarutbildningar uppger mellan 85-92 % av att det har varit till nytta för dem i deras kliniska vardag.

”Market access till läkare” består av skräddarsydda paketlösningar som visat sig framgångsrika för att uppnå maximal nytta för läkaren och nå market access effekt för läkemedelsbolag och medicinteknikbolag.

 

NetdoktorPros produkter

NetdoktorPro har utvecklat skräddarsydda ”market access produkter / paketlösningar” som visat sig uppnå mätbar effekt för företag inom life science:

SPONSORSKAP / BANNER NISCHAT TERAPIOMRÅDE

LÄKAR-
UTBILDNING

MARKNADS-
UNDERSÖKNING

NATIVE MARKETING / PATIENTFALL

 

Frågor eller funderingar? 

Kontakta försäljningschef Fredrik Sjövall på telnr +46 76-036 50 55 eller e-post annonsera@netdoktor.se.

Några av våra kunder:


Frågor eller funderingar? 

Kontakta försäljningschef Fredrik Sjövall på telnr +46 76-036 50 55 eller e-post annonsera@netdoktor.se.


Nyheter inom det digitala hälsoområdet

Läs de senaste nyheterna »

För att prenumerera på kommande nyheter e-posta oss på kundnyheter@netdoktor.se så lägger vi upp dig på sändlistan.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.