Artikel | Kardiologi

Fortbilda dig inom kardiologi

Nu kan du testa din kunskap inom kardiologi genom NetdoktorPro:s interaktiva fortbildningar. Följ patientfall om allt ifrån förmaksflimmer till sekundärprevention vid stabil kranskärlssjukdom.


Publicerad den: 2020-09-16
Författare: Medicinska redaktionen, Bonnier Healthcare

NetdoktorPro har ett flertal interaktiva fortbildningar inom kardiologi, framtagna tillsammans med experter inom området. Fortbildningarna utgår från olika patientfall och erbjuder dig som läkare den senaste medicinska kunskapen kring bland annat diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ. Att genomgå en fortbildning tar cirka 15 minuter och liksom alla NetdoktorPro:s tjänster är de kostnadsfria. Idag har vi tre olika fortbildningar inom kardiologi och fler är på väg.

Förmaksflimmer

Sakkunnig: Faris Al-Khalili, med dr och kardiolog vid Hjärt-lung-allergimottagningen på Sophiahemmet Sjukhus

Förmaksflimmer har en prevalens i befolkningen på cirka två till tre procent och är därmed den vanligaste hjärtrytmrubbningen. Förekomsten är åldersberoende och ökar snabbt från 60-års ålder för att uppgå till cirka tio procent bland personer över 80 år. Förmaksflimmer förekommer oftare hos patienter med samtidig kardiovaskulär sjukdom, och cirka 50 procent av patienterna med förmaksflimmer har samtidig hypertoni. En ökad risk för förmaksflimmer föreligger även vid exempelvis sömnapnésyndrom, metabola syndrom, supraventrikulära takykardier, hypertyreos, postoperativt efter större kirurgiska ingrepp, vid allmänna infektioner samt vid alkoholintag. Detta och mycket annat får du lära dig mer om i NetdoktorPro:s fortbildning om förmaksflimmer >>

Sekundärprevention vid stabil kranskärlssjukdom

Sakkunnig: Margret Leosdottir, docent och kardiolog vid Skånes Universitetssjukhus

Kranskärlssjukdom är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Den behandling av kranskärlssjukdom med störst effekt på patienternas framtida prognos är sekundärprevention, som handlar om att påverka riskfaktorer hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Sekundärprevention bör innehålla såväl medicinsk behandling som kontinuerlig patientutbildning kring levnadsvanor med fokus på patientens eget ansvar för sin hälsa. Lära dig mer om sekundärprevention vid stabil kranskärlssjukdom i en fortbildning här >>

Typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom

Sakkunnig: Jarl Hellman, överläkare vid Endokrinsektionen på Akademiska sjukhuset

Drygt 450 000 svenskar, omkring fyra till fem procent av befolkningen, har typ 2-diabetes idag – och förekomsten ökar med stigande ålder. Dessutom finns ett stort mörkertal. Uppskattningsvis har kanske närmare 150 000 svenskar typ 2-diabetes utan att veta om det. Omkring 10-15 procent av befolkningen uppskattas dessutom ha en så kallad prediabetes, med stor risk att i framtiden utveckla typ 2-diabetes. Hos diabetiker finns en klart ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, och risken för hjärt-kärlkomplikationer är särskilt hög vid samtidig förekomst av andra riskfaktorer, som högt blodtryck och höga blodfetter. Uppdatera dig om typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom i en fortbildning här >>

Vad skulle du vilja fortbilda dig inom? Mejla ditt önskemål till proredaktionen@netdoktor.se

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons