Artikel | Kardiologi

Fortbilda dig inom kardiologi

Nu kan du testa din kunskap inom kardiologi genom NetdoktorPro:s interaktiva fortbildningar. Följ patientfall om förmaksflimmer och sekundärprevention vid stabil kranskärlssjukdom.


Publicerad den: 2020-09-16
Författare: Medicinska redaktionen, Bonnier Healthcare

NetdoktorPro:s interaktiva fortbildningar inom kardiologi är framtagna tillsammans med experter inom området. Fortbildningarna utgår från olika patientfall och erbjuder dig som läkare den senaste medicinska kunskapen kring bland annat diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ. Att genomgå en fortbildning tar cirka 15 minuter och liksom alla NetdoktorPro:s tjänster är de kostnadsfria. Idag har vi två fortbildningar inom kardiologi och fler är på väg.

Förmaksflimmer

Sakkunnig: Faris Al-Khalili, med dr och kardiolog vid Hjärt-lung-allergimottagningen på Sophiahemmet Sjukhus

Förmaksflimmer har en prevalens i befolkningen på cirka två till tre procent och är därmed den vanligaste hjärtrytmrubbningen. Förekomsten är åldersberoende och ökar snabbt från 60-års ålder för att uppgå till cirka tio procent bland personer över 80 år. Förmaksflimmer förekommer oftare hos patienter med samtidig kardiovaskulär sjukdom, och cirka 50 procent av patienterna med förmaksflimmer har samtidig hypertoni. En ökad risk för förmaksflimmer föreligger även vid exempelvis sömnapnésyndrom, metabola syndrom, supraventrikulära takykardier, hypertyreos, postoperativt efter större kirurgiska ingrepp, vid allmänna infektioner samt vid alkoholintag. Detta och mycket annat får du lära dig mer om i NetdoktorPro:s fortbildning om förmaksflimmer >>

Sekundärprevention vid stabil kranskärlssjukdom

Sakkunnig: Margret Leosdottir, docent och kardiolog vid Skånes Universitetssjukhus

Kranskärlssjukdom är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Den behandling av kranskärlssjukdom med störst effekt på patienternas framtida prognos är sekundärprevention, som handlar om att påverka riskfaktorer hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Sekundärprevention bör innehålla såväl medicinsk behandling som kontinuerlig patientutbildning kring levnadsvanor med fokus på patientens eget ansvar för sin hälsa. Lära dig mer om sekundärprevention vid stabil kranskärlssjukdom i en fortbildning här >>

Vad skulle du vilja fortbilda dig inom? Mejla ditt önskemål till proredaktionen@netdoktor.se


Annons
Annons
Annons