Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Kardiologi

Läkarens inställning till generika påverkar patienten

Lagen om generiskt utbyte har funnits i tretton år, men långt ifrån alla läkare känner sig bekväma med systemet. Idag finns fortfarande en osäkerhet kring generiskt utbyte, menar Catarina Bernet som är kvalitetsutredare på Läkemedelsverket. ”Vi måste höja kunskapsnivån”, säger hon.


Publicerad den: 2015-11-03

Annons

Kvalitetsutredare Catarina BernetUtbytbara läkemedel innehåller samma aktiva substans som originalpreparatet. Även mängden substans och beredningsformen är densamma vilket gör att preparaten uppnår samma medicinska effekt - man säger att läkemedlen
är jämförbara avseende bioekvivalens och terapeutisk effekt.
När patienten hämtar sitt recept på apoteket ska de alltid erbjudas ett generiskt utbyte, det vill säga ett likvärdigt läkemedel till
lägre pris (i de fall det finns utbytbara läkemedel). Utbytbarheten gäller dock endast läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen, berättar Catarina Bernet som är apotekare och kvalitetsutredare på Läkemedelsverket.

– Tanken med det generiska utbytet är att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för sitt läkemedel. Varken patienten eller samhället, säger hon.

Det generiska utbytet infördes år 2002 efter ett beslut från riksdagen. Målet var att kunna sänka läkemedelskostnaderna rejält, vilket också har skett. Idag är Sverige är ett av de europeiska länder som har lägst priser på sina mediciner. 

– Om vi skulle fortsätta att betala samma pris för läkemedlen, som när de var under patentskydd och saknade generisk konkurrens, skulle kostnaden bli ungefär åtta miljarder kronor högre om året enligt siffror från TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket).

Läkaren kan hindra utbyte

Tanken med generiskt utbyte är därmed god. Dessvärre råder fortfarande en osäkerhet kring konceptet, påpekar Catarina Bernet. Hon tar ofta emot samtal från läkare som inte vet hur förskrivningen ska gå till. Är det exempelvis upp till förskrivarna själva att leta upp det billigaste läkemedelsalternativet för varje månad?– Och så är alltså inte fallet, det slutliga ansvaret ligger alltid på farmaceuten. Läkaren kan ha valt ett originalläkemedel vid förskrivning men det är ändå upp till apotekspersonalen att erbjuda patienten det utbytbara läkemedel som är billigast för månaden, ”periodens vara”.

Däremot kan inte farmaceuten göra ett byte om läkaren aktivt valt att kryssa mot ett generiskt utbyte. Det kan exempelvis ske om patienten är allergisk mot substanser som finns i de generiska alternativen, eller om läkaren bedömer att patienten inte kan hantera läkemedel med olika namn eller utseende. Men en sådan kryssning kan också bottna i vana och terapitraditioner hos förskrivaren själv.

– Det finns säkert läkare som väljer att endast skriva ut originalläkemedel och sedan motsätter sig byte - av personliga skäl. Men jag tror att sådant motstånd mot generika främst bottnar i okunskap, man tror inte att kvalitén och säkerheten är densamma. Och då avstår läkaren generiskt utbyte.

Varje utbytbart läkemedel har dock genomgått en enskild bedömning av Läkemedelsverket. Preparaten ska därmed vara medicinskt likvärdiga sinsemellan, vilket inkluderar samma styrka, beredningsform och aktiva ämne.
Catarina Bernet nämner även att landets landsting har olika förskrivningssystem som varierar när det gäller stöd och listning av utbytbara alternativ, jämte originalpreparatet.

– Visst kunde det vara bra om alla förskrivare gavs samma förutsättningar. Men samtidigt hamnar det slutliga ansvaret på farmaceuten när det gäller att expediera det utbytbara läkemedel som har lägst pris för månaden, säger hon.

Annons
Annons

Måste ske en dialog

Generiskt utbyte ses fortfarande som komplext och svårt av många inom sjukvården. Det är därför viktigt att försöka höja kunskapsnivån, menar Catarina Bernet.

– Vi har fått signaler om att det finns förbättringspotential. Idag fungerar inte systemet så bra som det kunde göra.

Sjukvårdens okunskap om generiskt utbyte drabbar ofta patienterna i slutändan. Catarina Bernet berättar om händelser där förskrivaren aldrig informerat patienten att läkemedlet som förskrivits på receptet kan komma att bytas ut på apoteket, vilket lett till att patienter blivit förvirrade och ibland slutat med sin medicinering.

– Det är sorgligt att det blir så. För att inte försämra följsamheten är det viktigt att patienten informeras om att det kan bli ett byte när de hämtar sitt läkemedel. Om läkaren alltid är tydlig med detta minskar man osäkerheten och får en tryggare patient.

Som förskrivare ska man också tänka på att den egna inställningen till ett läkemedel eller en behandling påverkar patienten i hög grad, menar Catarina Bernet.

– Om läkaren inte har förtroende för generika smittar det av sig på patienten som också kommer tro att det här inte är ett fullgott läkemedel.

Fakta om generiskt utbyte

Ett generiskt utbyte innebär att patienten erbjuds ett likvärdigt läkemedel till lägre pris. Ett sådant byte får dock inte ske om:

  • Förskrivaren motsätter sig bytet baserat på en medicinsk bedömning, exempelvis vid allergi mot något hjälpämne som förekommer i de generiska alternativen. Då bör läkaren förskriva ett preparat som patienten tolererar samt markera på receptet att det inte får bytas på apotek. Förskrivaren kan även förhindra utbyte ifall denne bedömer att patienten inte kan hantera läkemedel med olika utseende och namn.

  • Farmaceuten kan hindra ett utbyte om det antas leda till en försämrad läkemedelsanvändning eller risk för patientens hälsa.

  • Patienten vill ha det förskrivna läkemedlet. Personen betalar då prisskillnaden mellan det förskrivna preparatet och det utbytbara läkemedlet med lägst pris (periodens vara). Patienten kan även välja att få ett annat utbytbart läkemedel än det förskrivna, men denne betalar då hela kostnaden själv.

Källa: Läkemedelsverket

Tycker du som läkare att det är svårt med generiskt utbyte? Kommentera gärna direkt under artikeln.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.