Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Kardiologi

Ny fortbildning om sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

NetdoktorPro lanserar nu en fortbildningskurs om sekundärprevention vid stabil kranskärlssjukdom. Den digitala kursen fokuserar på hur patienter som drabbats av hjärtinfarkt bör behandlas inom primärvården. Sjukvårdspersonal uppdateras och utbildas även i den senaste forskningen på området. 


Publicerad den: 2019-10-02

Ny fortbildning om sekundärprevention vid kranskärlssjukdom
Annons

– Den största delen av uppföljningen sker i primärvården, därför är det väldigt viktigt att primärvårdsläkare är insatta i vad som behöver göras, säger Margrét Leósdóttir, överläkare på Hjärtmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö, samt utformare av fortbildningen. 

Kranskärlssjukdom är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Stor del av behandlingen handlar om att påverka patienternas riskfaktorer  och levnadsvanor för att minska risken för framtida hjärtinfarkter. 

Annons
Annons

– För patienter som drabbats av hjärtinfarkt är sekundärprevention den behandling som är viktigast när det gäller att minska risken för nya händelser. Det har mycket högre effekt på den framtida prognosen än att göra till exempelvis ballongsprängningar eller bypass operationer, säger Margrét Leósdóttir.

>> Gå direkt till fortbildningskursen om sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

Patienter som drabbats av en hjärtinfarkt brukar till att börja med följas på hjärtrehabiliteringsmottagningar men slussas så småningom vidare till primärvården. 

– Det är oerhört viktigt att den behandling som har initierats på sjukhusen vidmakthålls och att primärvårdsläkare uppdaterar sig kring nya studier och riktlinjer. 

NetdoktorPro:s fortbildning riktar sig framförallt till allmänläkare i primärvården men även annan sjukvårdspersonal kan ha nytta av kursen. Att genomföra kursen tar omkring 10 minuter. Kursen är utformad av Margrét Leósdóttir tillsammans med den medicinska redaktionen på Bonnier Healthcare. 

Annons
Annons
 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.