Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Debatt | Kardiologi

Psoriasis – inte bara i huden

Man kan räkna med att 20 till 25 procent av psoriasispatienterna har så svåra besvär att det är motiverat med systemisk behandling och regelbundna kontroller i sjukvården. Låt oss hjälpas åt att ge dagens patienter med svår psoriasis tillgång till den kunskap och behandling som finns redan idag. Det kan förändra livet för många.


Publicerad den: 2016-05-12

Annons

Psoriasis är en folksjukdom som ofta debuterar i unga år – minst 250 000 i Sverige.  Även om många har lindriga symptom så har uppskattningsvis hälften så besvärligt att de behöver regelbunden ofta krävande behandling med krämer och annat. Man kan räkna med att 20 till 25 procent av psoriasispatienterna har så svåra besvär att det är motiverat med systemisk behandling och regelbundna kontroller i sjukvården.

Samsjuklighet

Men, psoriasis drabbar inte bara huden, det finns en betydande samsjuklighet.  Uppskattningsvis 30 procent har psoriasis associerade ledbesvär som ofta kan vara svåra att diagnosticera. Inte sällan dröjer det länge och många besök inom sjukvården innan sambandet med psoriasis säkerställs och patienten får adekvat behandling. En svårighet är att symptomen skiljer sig från ledgångsreumatism och att det i motsats till denna sjukdom ännu saknas blodprov som säkerställer diagnosen. Idag finns för de flesta patienter effektiv behandling både för huden och lederna men ibland kan det vara svårt för patienterna att komma rätt i sjukvården och få tillgång till sådan behandling. Vi har ännu inte jämlik sjukvård i Sverige.

Patienter med svår psoriasis har också en betydande risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.  I bakgrunden finns ofta en rad riskfaktorer i form av övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter och inte minst rökning. Detta är en riktig utmaning inom sjukvården då detta samband ännu inte är så känt bland allmänläkare, invärtesmedicinare och kardiologer. Det är svårt att sprida och få gehör för detta budskap. 

Annons
Annons

WHO och nationella riktlinjer

Samtidigt har psoriasis internationellt fått stor uppmärksamhet. Sålunda blev psoriasis 2014 erkänd av WHO som en allvarlig icke smittsam sjukdom och under 2016 påbörjarSocialstyrelsen arbetet med att utforma nationella riktlinjer för behandling och omhändertagande av patienter med svår psoriasis.  Detta kommer att ställa större krav på sjukvården inte minst på samarbete mellan olika specialiteter där husläkaren bör vara den samordnande länken kanske med hjälp av ansvarig specialutbildad psoriasis-sköterska som skulle kunna utgöra patientens fasta kontaktpunkt.

Den som idag utvecklar psoriasis har en helt annan situation är för bara ett par decennier sedan. Kunskapen om sjukdomen och möjligheterna att framgångsrikt behandla symptomen har radikalt förbättrats och fältet utvecklas i rask takt med framsteg i forskningen och inte minst nya läkemedel. 

Låt oss hjälpas åt att ge dagens patienter med svår psoriasis tillgång till den kunskap och behandling som finns redan idag. Det kan förändra livet för många.

Är du intresserad av att skriva en debattartikel för NetdoktorPro? Hör gärna av dig till redaktör Caroline Holmqvist på ch@netdoktor.se

Annons
Annons

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.