Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Artärdissektion cervikalt


Uppdaterad den: 2013-02-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Dissektion i artärväggen i precerebrala kärl, det vill säga karotis- och vertebralisartärerna.
 • Med dissektion menas att blodet banar sig väg genom en bristning i intima och bildar ett blodfyllt hålrum i blodkärlsväggen, vanligtvis i mellanrummet mellan intima och media.
 • Artärdissektion är en vanlig orsak till stroke och TIA hos patienter under 50 år och orsakar cirka 2 % av alla ischemiska stroke, oavsett ålder.

Förekomst

 • Incidenstalen är osäkra men en uppskattning är cirka 2–3 fall per 100 000 personer för karotisdissektion och cirka 1–1,5 fall per 100 000 personer för basilarisdissektion.1
 • Förekomsten verkar öka på grund av förbättrade diagnostiska möjligheter och ökad uppmärksamhet kring tillståndet.
 • I vissa fall förekommer få eller inga symtom och tillståndet kan vara underdiagnostiserat.

Etiologi och patogenes

 • Sjukdomen börjar med att det bildas en bristning i intima. När blod pumpas in under intima kommer det gradvis att sprängas ut ett större hålrum (dissektion) tills trycket är så stort att processen avstannar.
 • Det kan också uppstå en ny öppning så att ytterligare en blodgenomströmningsväg bildas.
 • Svullnaden som beror på dissektionen kan bli så stor att blodströmmen minskas eller blockeras helt och leder till hjärninfarkt.
 • Det kan också bildas koagler som blir utgångspunkten för hjärnembolier och ischemisk infarkt.
 • Vertebralisartärerna har ett slingrande förlopp runt översta nackkotan (atlas) och är känsliga för trauma i detta område:
  • Det är vanligare med föregående trauma hos patienter med vertebralisdissektion än hos patienter med karotisdissektion2
 • Bilaterala förändringar ses oftare vid vertebralisdissektion än vid karotisdissektion.3

Predisponerande faktorer

 • Vanliga riskfaktorer för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom disponerar för dissektion: högt blodtryck, hyperlipidemi, diabetes, övervikt och metabolt syndrom samt rökning.
 • I yngre åldersgrupper utan traditionella riskfaktorer:
  • Fibromuskulär dysplasi (med försvagad kärlvägg)4
  • Kollagensjukdomar: Marfans syndrom, Ehlers-Danlos syndrom5
  • Trauman – efter olyckor och större trauman
  • Man har funnit en koppling mellan manuell behandling i nackregionen och ökad förekomst av dissektion i vertebralisartärer – uppskattad förekomst från 1 per 100 000 till 1 per 2 000 000 behandlingar6, OR (odds radio) 3,87
  • Det finns även beskrivet en möjlig koppling till små trauman som plötsliga huvudrörelser, ovanliga arbetsställningar och liknande2
  • Anatomiska avvikelser med slingrande eller brutna artärer kan disponera
  • Man har funnit en ökad risk hos patienter med migrän (odds ratio 3,6)7
  • Det kan finnas en koppling mellan dissektion och en nyligen genomgången infektionssjukdom2
 • I en del av fallen hittar man ingen tydlig orsak eller disponerande faktor.

ICD-10

 • I72.0 Aneurysm och dissektion i arteria carotis
 • I72.5 Aneurysm och dissektion i andra precerebrala artärer

ICD-10 Primärvård

 • I72- Aneurysm UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Dissektion påvisas med ultraljud, MR- eller CT-angiografi.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till nacksmärtor eller huvudsmärtor.
 • Andra orsaker till stroke eller TIA.

Anamnes

 • Cirka 80 % av patienterna har smärta i halsen och i huvudet:
  • Smärta kan också vara det enda symtomet och kan ha hyperakut debut
  • De flesta patienter beskriver en stark smärta som inte liknar någon tidigare huvudvärk
 • Mer än 50 % har symtom som överensstämmer med hypoxi (TIA eller stroke) i främre cirkulation (facialis/arm/språk/tal) eller i bakre cirkulation (yrsel, dysartri, diplopi, falltendens).8
 • Vid karotisdissektion beskrivs smärtan som att sitta framtill på halsen, i käkvinkeln eller runt ögat på den påverkade sidan.
 • Det är inte ovanligt med Horners syndrom vid karotisdissektion, vilket beror på påverkan av sympatiska fibrer i artärväggen.8
 • Vid vertebralisdissektion lokaliseras smärtan oftast till nacken eller bakhuvudet.
 • I en del fall är smärtan svag eller obefintlig och sådana fall kan förbli oupptäckta.

Kliniska fynd

 • Om blodcirkulationen till hjärnan inte är störd hittar man vanligtvis inte några kliniska fynd.
 • Vid störd cirkulation hittar man fynd som överensstämmer med TIA eller stroke i det aktuella området i hjärnan.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga aktuella.

Andra undersökningar

 • På sjukhus: ultraljuds-/dopplerundersökning och MR-angiografi, eventuellt CT-angiografi.

När remittera?

 • Inläggning på sjukhus för diagnostik och behandling.

Behandling

Behandlingsmål

 • Förebygga TIA, stroke och död.

Allmänt om behandlingen

 • Behandlingen består av antikoagulation eller trombocythämning samt reduktion av påverkbara riskfaktorer.
 • Inga randomiserade kontrollerade försök har genomförts. De studier som finns ger ingen säker grund för att rekommendera endera av trombocythämning eller antikoagulation.9

Läkemedelsbehandling

 • Acetylsalicylsyra (ASA) som trombosprofylax – eller
 • Antikoagulationsbehandling med heparin efterföljt av warfarin med INR-mål 2,5.
 • Vanlig behandlingstid minst tre till sex månader med kontroll av att cirkulationen har återupprättats före seponering av läkemedel.

Annan behandling

 • Kirurgisk behandling är sällan aktuellt. Ingreppen är tekniskt komplicerade med stor risk för embolisering och andra komplikationer.9

Förebyggande åtgärder

 • Behandling av modifierbara riskfaktorer där man funnit ökad risk: blodtrycksbehandling, kolesterolsänkande behandling och eventuellt ASA vid särskilt hög risk.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Om stroke inte utvecklas i akutfasen är förloppet godartat och vanligtvis utan bestående sekvele.
 • Om stroke utvecklas i akutfasen beror det vidare förloppet på graden av uppstådd skada.

Komplikationer

 • Stroke.

Prognos

 • Utfallet är bra hos mer än 90 % av patienterna.8
 • Risken för ny dissektion är liten, cirka 1 % per år – man antar att risken för ny dissektion är störst vid påvisad blodkärlssjukdom.
 • Mortaliteten anges som 1,5–4 %.

Uppföljning

Plan

 • Patienterna bör följas tills det föreligger normalisering av blodströmmen förbi dissektionsområdet.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Prognosen är god om det inte uppstår allvarliga komplikationer i den akuta fasen.
 • Återfall är ovanligt.

Skriftlig patientinformation

 • Halspulsåder, sprickbildning

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons