Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Brugadas syndrom


Uppdaterad den: 2016-10-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Ärftligt tillstånd med retledningsstörning i hjärtat och ökad risk för ventrikulär arytmi, synkopeer och plötslig död.1.
 • Karakteristiska EKG-förändringar (Brugada-mönster): ST-höjning i V1-V3 som kan vara intermittent samt höger grenblocksmönster.
 • Brugadas syndrom: Karakteristiskt EKG och tilläggskriterier (se diagnostiska kriterier).
 • Beskrevs första gången av Brugada och Brugada år 1992.1

Förekomst

 • Prevalensen utav EKG-förändringar har man funnit vara 0,05 % i Europa, och 0,4 % i Japan - men den kan i vissa delar av Sydostasien vara uppe i 1 %.2
 • Antas vara en av de vanligaste orsakerna till plötslig död hos män under 40 år i länder med hög förekomst.
 • Brugadas syndrom är åtta gånger vanligare hos män än hos kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Bara devis känd etioligi.
 • Räknas som autosomalt ärftligt, orsaken till den avvikande könsfördelningen är okänd.
 • Man har diagnostiserat genmutation hos 20–30 % av patienterna i genen SCN5A. Denna gen kodar för hjärtats natriumkanaler:
  • Man tror att det också kan finnas okända förändringar i andra gener

Predisponerande faktorer

 • Ärftlig disposition.

ICD-10

 • I 49.9. Hjärtarytmi, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • I49- Hjärtarytmi UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Brugada-mönster på EKG hos personer med ett strukturellt normalt hjärta, eventuellt efter administrering av natriumkanalblockerare:3-4
  • Hög avgång av den sista delen av QRS-komplexet (prominent J-våg)
  • Idiopatisk förhöjning av den nedåtstigande delen av ST-segmentet
  • Negativ T-våg i minst två av de högersidiga prekordiala avledningar (V1-V3)
  • Dessa speciella EKG-förändringar vid kammarens repolarisering är ofta associerade med höger grenblock utseende (komplett eller inkomplett) och normalt QT-intervall
 • Brugadas syndrom:
  • Brugada-mönster på EKG - och ett eller flera tilläggskriterier:
   • Dokumenterat kammarflimmer
   • Polymorf kammarltakykardi
   • Familjeanamnes med plötslig hjärtdöd hos person under 45 år
   • Familjemedlemmar med Brugada-mönster på EKG
   • Inducerbar kammartakykardi med programmerad elektrisk stimulering
   • Synkope av okänd orsak
   • Sömnapné
 • EKG-förändringarna kan vara intermittenta och kan provoceras fram av olika faktorer:
  • Feber
  • Antiarytmika, till exempel flekainid
  • Överdos av tricykliska antidepressiva
  • Kokainanvändning
  • Anestesimedel
  • Stor alkoholkonsumtion
  • Stora måltider
 • Provokationstest: Tillförsel av flekainid kan utlösa förändringarna:
  • Testet har en okänd sensitivitet och används bara på speciella indikationer

Differentialdiagnoser

 • Långt QT-tid syndrom:
  • Störning av jonkanal, med ökad risk för kammartakykardi, synkopeer och plötslig död
 • ST-höjning hos vältränade idrottsutövare:
  • ST-segmentet horisontellt eller uppåtstigande

Anamnes

 • Symtomdebut är ofta synkope, eventuellt plötslig död.
 • Det påstås att det är typiskt att synkopeerna eller dödsfallen förekommer under vila eller sömn.

Kliniska fynd

 • Karakteristiska EKG-förändringar i ett för övrigt friskt hjärta.
 • EKG-förändringarna kan vara intermittenta och bara förekomma under påverkan av yttre faktorer/läkemedel.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • EKG vid misstanke:
  • Synkope utan annan uppenbar förklaring
  • Sömnapné
  • Familjeanamnes med plötslig död före 45-års ålder

Andra undersökningar

 • Gentestning kan bli aktuell hos familjemedlemmar till patienter med diagnosen Brugada syndrom:
  • Nyttan av gentestning är begränsad eftersom mutationer bara hittats hos 20–30 % av patienterna med syndromet
 • Elektrofysiologisk utredning för att bedöma risk hos genbärare utan symtom.
 • Programmert elektrisk ventrikkel-stimulering (PES).
  • Kan bidra till att identifiera patienter med ökad risk för arytmi
  • En studie visar en ökad risk för ventrikulära arytmier vid5:
   • Tidigare synkope
   • Spontan typ 1 EKG
   • Inducerbar kammararytmi genom elektrisk stimulering (PES)
  • Patienter med alla tre faktorer hade 4,3% årlig risk för ventrikulär arytmi, mot 0,1% årlig risk i avsaknad av faktorer

När remittera?

 • Remiss till kardiolog vid misstanke om tillståndet.

Behandling

Behandlingsmål

 • Förebygga plötslig död vid diagnostiserat Brugada syndrom.

Allmänt om behandlingen

 • Undvika läkemedel som kan utlösa arytmien:
  • Antiarytmika klass Ia och Ic (C 01B A).
  • Betablockerare
  • Tricykliska antidepressiva
  • Lokalanestetika
  • Propofol (generellt anestetikum)
  • Litium
  • Kokain
 • Var liberal med febernedsättande behandling vid behov:
 • Det rekommenderas att man ska hålla tillbaka med intensiva sportaktiviteter.6

Läkemedelsbehandling

 • Kinidin har rapporterats kunna normalisera EKG-förändringarna, men ytterligare forskning krävs för att reda ut läkemedlets ställning i behandlingen.7

Annan behandling

 • Implantation av defibrillator hos patienter med hög risk.
 • Detta har visat sig vara bra hos patienter med synkope i anamnesen och vid oprovocerat patologiskt EKG.8-9
 • Det förekommer för övrigt ingen generell enighet om riskbedömning och indikationer för implantering av en defibrillator.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Eftersom EKG-förändringarna kan vara intermittenta är det inte möjligt att säkert beräkna prevalensen.
 • Tillståndets naturliga förlopp är inte känt.

Komplikationer

 • Kammartakykardi eller ventrikelflimmer och plötslig död.

Prognos

 • Inte möjligt att ange prognos.

Uppföljning

Plan

 • Individuell uppföljningsplan beroende på bedömd risk.
 • Patienter som behandlas med defibrillator följs av kardiolog.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Kända utlösande faktorer.
 • Brugada syndrom som diagnostiserats via EKG, kliniskt eller genetiskt och med symtom kan medföra begränsningar för yrkesutövning, rätt att framföra motorfordon eller för att erhålla en försäkring: individuell bedömning.

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Hjärtats retledningssystem

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons