Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Bürgers sjukdom


Uppdaterad den: 2016-09-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Kallas även trombangiitis obliterans.
 • Episodisk segmentär vaskulit och trombotisk process i små och mellanstora artärer och vener i både armar och ben.

Förekomst

 • Prevalensen är fallande.
 • Sällsynt, utgör färre än 1 % av samtliga som remitteras för arteriell insufficiens till specialavdelningar.
 • Mer vanligt förekommande i Syd- och Östeuropa och Asien.
 • 95 % av patienterna är män som röker och sjukdomen debuterar oftast före 40-årsåldern.
 • Sjukdom i underextremiteternas artärer är vanligast.

Etiologi och patogenes

 • Etiologin är okänd men det finns en tydlig korrelation till rökning.
 • Dokumentation av sjukdomsförekomst hos icke-rökare saknas.
 • Andra studier antyder att alla former av tobak, även tuggbuss, tuggtobak och snus, kan predisponera för sjukdomen.
 • Association med HLA-A9 och HLA-B5 pekar i riktning mot en genetisk predisposition.1

Patofysiologi

 • Symtomen beror på ischemi som i långt gånget förlopp kompliceras av infektion och vävnadsnekros.
 • Patologiskt-anatomiskt är tromberna cellrika och präglas av inflammation, medan kärlväggen i stort sett är oskadad:2
  • Ett fynd som skiljer tillståndet från ateroskleros

Färsk studie indikerar två möjliga orsaker

 • Reaktion på tobak hos predisponerade personer (möjligtvis HLA-A9 och HLA-B9).
 • Autoimmun sjukdom med cellmedierad sensitivitet för kollagen av typ I och III.

Predisponerande faktorer

 • Ses bara hos tobaksrökare.

ICD-10

 • I73 Andra sjukdomar i perifera kärl
  • I73.1 Thromboangiitis obliterans [Bürger]

ICD-10 Primärvård

 • I739P Perifer vaskulär sjukdom UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisad ischemi i distal extremitet hos tobaksanvändare som är under 45 år.
 • Emboli eller ateroskleros har uteslutits vid ultraljud eller arteriografi, kollagenoser eller immunsjukdomar och sjukdomar med hyperkoagulabilitet har uteslutits.

Differentialdiagnoser

 • Ateroskleros.
 • Idiopatiska perifera tromboser.
 • Andra vaskuliter.
 • Raynauds fenomen av andra orsaker.
 • Kollagenoser.

Anamnes

 • Tidigare migrerande flebiter, vanligtvis i de ytliga venerna i fot eller ben förekommer i 40 % av fallen.
 • Patienten kan klaga över kyla, domningar, stickande eller brännande känsla innan man funnit objektiva fynd för sjukdomen.
 • Intermitterande klaudikatio i involverad extremitet:
  • Oftast i foten, ibland i arm eller hand
 • Persisterande smärta vid mer uttalad ischemi:
  • Den starka smärtan ger ofta överaktivitet i sympatiska nerver, vilket visar sig i köldkänsla, ökad svettning och cyanos i den aktuella foten eller armen
  • Efter hand kan vilosmärta och perifera ischemiska sår eller gangrän utvecklas

Kliniska fynd

 • Symtom och tecken som vid arteriell ischemi och ytlig tromboflebit.
 • Oftast är mer än en extremitet påverkad.
 • Raynauds fenomen föreligger hos cirka 40 %.
 • Pulsationer i en eller flera av fotryggsartärerna (arteria dorsalis pedis) är svaga eller fattas i de flesta fall och detsamma gäller artärerna i handleden i 60 % av fallen.
 • Posturala färgförändringar:
  • Bleknar vid svullen extremitet, rubor då extremiteten sänks ned
 • Ischemiska ulcerationer och gangrän i en eller flera fingrar/tår kan förekomma tidigt i förloppet av sjukdomen men inte akut:
  • En stor andel av patienterna har ischemiska sår då diagnosen ställs2

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Mätning av fotledstryck med doppler.

Andra undersökningar

 • Icke-invasiva tester, eko-doppler:
  • Visar reducerat blodflöde och tryck i påverkade tår, fötter eller fingrar
 • Arteriografi, CT- eller MR-angiografi:
  • Visar segmentala ocklusioner i de påverkade distala artärerna, särskilt i händer och fötter, samt korkskruvsliknande finkalibriga kollateraler i underextremiteten
  • Uttalade distala "korkskruvsliknande" kollateraler är typiskt

När remittera?

 • Vid tveksam diagnos.
 • Vid sår som beror på artärsvikt.
 • För kirurgisk revision av gangrän.

Behandling

Behandlingsmål

 • Reducera alla faktorer som begränsar blodtillförseln och samtidigt göra vad man kan för att öka denna.

Allmänt om behandlingen

 • Den enda dokumenterade åtgärden för att förhindra progression och undgå amputation är komplett avhållsamhet från alla typer av tobak.

Sjukhusbehandling

 • Läkemedelsbehandling kan hjälpa, särskilt vid vasospastiska manifestationer.
 • Amputation vid intraktabla sår, infektioner och smärtor.

Egenbehandling

 • Sluta att röka och sluta med alla former av tobak/nikotin.
 • Undvika trånga strumpor och skor.
 • Undvika vasokonstriktion till följd av kyla eller läkemedel.
 • Patienten bör promenera minst 15–30 minuter per dag.
 • Det är viktigt att mobilisera patienten, eventuellt anpassade sulor och skor:
  • Vid sängläge bör fötterna och hälarna skyddas mot kompression med hjälp av bandage/skumgummi
  • Höj huvudläget 20–30 cm för att hjälpa artärfyllnaden

Läkemedelsbehandling

 • Undvik, om möjligt, läkemedel som orsakar vasokonstriktion.
 • Antibiotika vid eventuellt större infektioner, flegmone.
 • Kortikosteroider och antikoagulantia är ineffektiva.
 • Kalciumantagonister och ASA kan vara till hjälp, särskilt vid vasospastiska manifestationer.
 • Prostacyklinantagonist som intravenös infusion kan prövas.3

Annan behandling

Kirurgi

 • Bypassoperation är nästan aldrig aktuellt eftersom det är de små, perifera kärlen som är påverkade och för att sjukdomen är segmentell.
 • Behandling av ulcerationer och gangrän.
 • Kirurgisk sympatektomi är ett alternativ om patienten blir bättre efter ismelinblokad.

Förebyggande åtgärder

 • Den viktigaste behandlingen är att sluta röka, om så inte sker kommer sjukdomen alltid att progrediera.
 • Undvika trauman, till exempel från trånga skor eller kirurgiska ingrepp i fingrar/tår (till exempel borttagning av naglar).
 • Undvika vasokonstriktion till följd av kyla eller läkemedel.
 • Undvika svampinfektion.
 • Patienten bör promenera minst 15–30 minuter per dag.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ytlig migrerande tromboflebit är ett vanligt tidigt tecken på sjukdomen och ger en typisk histologisk bild vid biopsitagning.
 • Sjukdomen progredierar genom recidiverande exacerbationer om patienten fortsätter att röka.
 • Gradvis start som börjar i de mest distala kärlen i över- och underextremiteterna.
 • Progression i proximal riktning och kan kulminera i distal gangrän.

Komplikationer

 • Gangrän och amputation:
  • Till skillnad från aterosklerotiska gangrän, är gangrän hos patienter med Bürgers sjukdom förhållandevis resistenta mot infektion
  • Detta, tillsammans med en bra kollateralcirkulation, medverkar till att avgränsade amputationer lyckas bättre hos dessa patienter

Prognos

 • Prognosen är god om man slutar att röka, av dessa patienter behöver nästan ingen genomgå amputation.
 • Vid fortsatt rökning, även i mycket begränsad omfattning, är risken för amputation stor:
  • En studie har visat att 43 % av alla som fortsatte att röka var tvungna att genomgå amputation inom sju år2
 • Bland de som har ischemisymtom i en extremitet kommer cirka 20 % att behöva tå- eller framfotsamputeras och 20 % kan behöva genomgå en större amputation.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Rökningens betydelse för tillståndet

Skriftlig patientinformation

 • Information om Bürgers sjukdom

Uppföljning

Vad bör kontrolleras?

 • Sjukdomens progression.
 • Att patienten verkligen slutar att röka.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons