Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Främmande kropp i luftvägarna, akut behandling


Uppdaterad den: 2018-12-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Akut luftvägshinder på grund av främmande kropp

Frågor:

 • Vad har hänt?
 • Hur svåra symtom?
 • Föreligger helt eller partiellt hinder av luftvägen?

Har patienten:

 • Hosta?
 • Stridor?
 • Indragningar?
 • Andningsstopp?
 • Cyanos?
 • Medvetslös?
 • Haft ett symtomfritt intervall mellan händelsen och nuvarande tillstånd?
  • Det främmande föremålet kan ha passerat ner i distala luftvägen

Akut behandling

Vid delvis luftvägsstopp

 • Be patienten fortsätta hosta.
 • Ge syrgas (om möjligt).
 • Informera sjukhus och ordna transport dit (helst sittande).

Vid totalt luftvägsstopp, vaken patient

 • Patient framåtlutad:
  • Ge fem ryggslag
 • Heimlichmanöver:
  • Fem bukstötar
 • Upprepa ovanstående.

Vid totalt luftvägsstopp, medvetslös patient

 • Inspektera munhålan och svalget, helst med laryngoskop.
 • Om föremål finns avlägsna försiktigt, helst med Magills tång.
 • Tryck ej ner föremål ytterligare i luftvägen!
 • Om främmande kroppen ej kan avlägsnas – Ge HLR:
  • Öppna och titta i munnen innan nya inblåsningar
 • Eventuellt konitomi.

Ring alltid 112

 • Vid misstanke på främmande kropp i luftvägarna ring alltid 112.
 • Ju mer uttalade luftvägssymtom desto viktigare är det att snabbt ringa 112.
 • Ett barn eller vuxen med misstanke på främmande kropp kan akut försämras om det som fastnat i ena delen av lungträdet lossnar, förflyttar sig och täpper till hela luftvägen.
 • Symtomen kan ibland vara diskreta och anamnesen kan vara vag.
 • Vid misstanke på främmande kropp och vid ankomst till sjukhus bör ÖNH-läkare kontaktas för undersökning.
Annons
Annons

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons