Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Lymfödem


Uppdaterad den: 2021-06-01

Annons

Bakgrund

 • Lymfödem är vanligen ett (ofta) kroniskt tillstånd som kännetecknas av ödem som orsakas av nedsatt transportkapacitet i lymfsystemet.
 • Primärt lymfödem:
  • Lymfödem som beror på nedsatt transportkapacitet, utan annan bakomliggande sjukdom
  • Kan vara ärftligt men förekommer även spontant och kan uppstå i alla åldersgrupper
 • Sekundärt lymfödem:
  • Uppstår till följd av mekanisk eller inflammatorisk skada i lymfsystemet

Epidemiologi

 • Primärt lymfödem:
  • Cirka 1 per 100 000 personer har primärt lymfödem
 • Sekundärt lymfödem:
  • Betydligt vanligare än primärt lymfödem och uppstår oftast hos personer >50 år
  • Filariasis är huvudorsaken till lymfödem globalt sett – mest aktuellt hos personer från tropiska länder

Etiologi och patogenes

 • Vid lymfödem är den viktigaste defekten störd lymftransport till följd av hindrat lymfflöde.
 • Primärt lymfödem:
  • Medfödd skada i lymfkärlssystemet som leder till nedsatt
  • Man kan skilja mellan tre typer:
   • Medfött lymfödem (<1 års ålder)
   • Lymphoedema praecox (1 till 35 års ålder, vanligen under puberteten)
   • Lymphoedema tarda (>35 års ålder)
 • Sekundärt lymfödem:
  • Beror på en primärsjukdom som blockerar lymfdräneringen till följd av mekaniska eller inflammatoriska förändringar
  • I västvärlden är sekundärt lymfödem efter cancerbehandling, främst bröstcancer, vanligast
 • Patofysiologi:
  • Om transportbehovet blir för stort eller transportkapaciteten blir för liten jämfört med det som behövs uppstår ett lymfödem
  • Den minskade syresättningen som kan uppstå kan leda till kronisk inflammation, fibros och nybildning av fettvävnad
  • I början, när ödemet bara består av lymfa, kan svullnaden gå tillbaka med rätt behandling men utan behandling kan ödemet bli irreversibelt
Annons
Annons

ICD-10

 • Q82.0 Hereditärt lymfödem
 • I97.2 Lymfödem efter mastektomi
 • I89.0 Lymfödem som ej klassificeras på annan plats

Anamnes

 • Lokalisation/utbredning:
  • Symmetri eller asymmetri
  • Tillståndet utvecklar sig ofta långsamt/smygande
 • Vid misstanke om primärt lymfödem:
  • Ålder vid första symtom, bedömning av utlösande faktorer:
   • Ofta smygande debut i tonåren
   • Exempel på utlösande faktorer är insektsbett, stukningar, frakturer, infektioner och graviditet
  • Bedömning av eventuell ärftlighet
 • Vid misstanke om sekundärt lymfödem:
  • Tidigare/nuvarande sjukdomar och eventuella behandlingar som kan ha lett till lymfödem (inklusive läkemedel)
  • Snabb progression med smärtor pekar i riktning mot malignitet, proximalt lymfödem är typiskt vid malign sjukdom
  • Resor till endemiskt område för filariasis
 • Symtombeskrivning:
  • Tyngdkänsla, stramande känsla, smärta, obehag (tilltagande under dagen)
  • Nedsatt rörlighet
  • Dygnsvariation förekommer
  • Lymfödem kan påverka arbete, fritid och ge psykosociala besvär
 • Övrigt:
  • Tidigare behandling

Kliniska fynd

 • Utbredning:
  • Ensidigt/dubbelsidigt
  • Symmetri/asymmetri
  • I nedre extremiteten visar lymfödemet sig ofta som en dorsal svullnad av foten med mer fyrkantigt utseende
 • Konsistens/ömhet:
  • I början är lymfödemet ofta pitting (tryck med tummen i 60 sekunder ger tydlig grop i huden), oömt och ödemet minskar vid högläge
  • Senare uppstår en ökad konsistens som är non pitting (irreversibelt lymfödem), ofta med hud som liknar en apelsin och senare som läder på grund av förtjockning av huden
  • Stemmers tecken:
   • Förekommer vid kroniskt lymfödem
   • Räknas som positivt om det är svårt att lyfta (ta tag i) ett hudveck vid andra tåns grundfalang på grund av den förtjockade vävnaden
  • Avancerat lymfödem kan leda till en verrukös, hyperkeratotisk yta
 • Inspektion/färg:
  • Huden kan vara glänsig, torr och utspänd
  • Brun färg kan förekomma vid kroniskt venös insufficiens
  • Bedömning om sår eller tumörer föreligger i huden
  • Lymfläckage med klar vätska från huden kan förekomma

Utredning av lymfödem

 • Diagnosen baseras på anamnes och klinisk undersökning.
 • För att utesluta andra diagnoser eller fastställa orsaken till lymfödemet kan provtagning och bilddiagnostik övervägas. 
 • Tissue dielectric constant (TDC) och bioimpedans spektroskopi:
  • Metoder kan påvisa hur mycket vatten som finns i i huden som kan jämföras med den friska sidan
  • Kan identifiera lymfödem i ett tidigt stadium
  • Kan utföras hos patienter hos riskpatienter – särskilt patienter som har gått igenom ingrepp som ger risk för lymfödem
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Ödem vid njursjukdom, hjärtsjukdom, leversjukdom, endokrin sjukdom eller som läkemedelsbiverkning (till exempel kalciumantagonister, kortikosteroider, NSAID, östrogener), kronisk venös insufficiens
 • Djup ventrombos och posttrombotiskt syndrom
 • Lipödem

Behandling av lymfödem

 • Behandlingen är densamma vid primärt lymfödem och sekundärt lymfödem.
 • Tidig diagnos gör att behandling kan sättas in tidigt:
  • Detta kan göra att symtomen försvinner delvis eller helt
  • Tidig behandling leder till bättre resultat
 • Vanligen består behandling av fysikalisk behandling. Kirurgisk behandling kan bli aktuell i senare skeden:
  • Kompressionsterapi är den viktigaste delen av behandlingen
  • Patientutbildning är mycket viktig
 • Den icke-kirurgiska behandlingen utförs ofta som Complete Decongestive Therapy (CDT) som är en multimodal behandlingsmetod som innefattar:
  • Kompressionsterapi
  • Manuellt lymfdränage 
  • Träning/övningar
  • Hudvård

Egenbehandling

 • Hudvård:
  • Noggrann men försiktig rengöring av huden
  • Mjukgörande med lågt pH-värde rekommenderas vid torr och oelastisk hud
  • Sårskador bör undvikas på grund av ökad risk för infektioner
 • Viktnedgång:
  • Aktuellt vid övervikt
 • Träning/övningar:
  • För att öka den muskelpumpfunktionen rekommenderas fysisk aktivitet av extremiteterna som kan genomföras som aktiviteter som att gå, cykla, simma eller vardagsaktiviteter
 • Höjning av extremiteten:
  • Kan rekommenderas hos vissa personer med lymfödem, främst i början av ödemet
 • Kläder:
  • Undvik tättsittande kläder/smycken då kompressorliknande situationer kan uppstå som obstruerar lymfströmmen
 • Värme:
  • Ökad kroppstemperatur kan leda till ökad blodcirkulation i huden med ökad produktion av lymfvätska – nedkylning rekommenderas eller samtidig aktivitet

Läkemedelsbehandling

 • Ingen specifik läkemedelsbehandling.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Kompressionsbandage – lindor:
  • Används särskilt i tidiga stadier av lymfödem och de bärs dygnet runt i steg 1 av CDT
  • I den andra fasen av CDT används dessa bandage bara på dagtid
 • Individualiserade kompressionsdelar:
  • Bärs dagtid i den andra fasen av CDT (nattetid bör extremiteten hållas högt)
  • De bör bytas ut efter cirka 3–6 månader
  • Justerbara kompressionsdelar kan också användas
 • Manuellt lymfdränage:
  • En massageliknande teknik som utförs av specialutbildade fysioterapeuter
  • Manuellt lymfdränage är en säker och verksam metod om det kombineras med kompressionsmetoder och ska främst övervägas om annan kompressionsbehandling inte har haft tillräcklig effekt
 • Lymfpulsatorbehandling:
  • Teknisk utrustning som ger kompressionsbehandling genom manschetter
 • Kirurgi:
  • Kirurgisk resektion kan bli aktuell hos enstaka patienter som har uppnått steady state med besvärande volymskillnad (kan bli särskilt aktuellt vid genitalt lymfödem)
  • Fettsugning kan ha god effekt om det har uppstått ny fettvävnad vid kroniskt lymfödem
  • Andra kirurgiska metoder är rekonstruktiva metoder, mikrokirurgiska metoder som innefattar lymfovenösa anastomoser, lymfkörteltransplantation
 • Psykosocial behandling:
  • Lymfödem leder till sämre livskvalitet och psykosociala insatser bör övervägas hos samtliga personer med lymfödem

Komplikationer

 • Kutan svampinfektion
 • Lymfangiterysipelas och cellulit
 • Hudulcerationer
 • Hyperkeratos och papillomatos, i ett sent stadium
 • Lymfangiosarkom (Stewart-Treves syndrom):
  • Förekommer sällan efter mastektomi med långvarigt lymfödem
  • Förekommer endast vid lymfödem och har en dålig prognos

Prognos

 • Utan behandling är lymfödem en progredierande sjukdom som efter hand i ökande grad kommer att hämma de dagliga aktiviteterna.
 • Med tidig behandling kan lymfödemets progression stoppas och risken för komplikationer minskas.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.