Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Postinfarktsyndrom (Dresslers syndrom)


Publicerad den: 2013-09-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Postinfarktsyndrom (Dresslers syndrom) är en pleuroperikardit som uppträder från en till två veckor och upp till två månader efter infarkt.
 • Syndromet beror på en autoimmun reaktion och förekommer vid transmural myokardiell nekros.

Förekomst

 • Med dagens diagnostik och behandling är detta tillstånd numera sällsynt.

Etiologi och patogenes

 • Autoimmun patogenes.
 • Myokard eller perikard vävnadsskada utlöser en antikroppsreaktion där immunkomplex efter hand slår sig ned på perikard och utlöser en inflammation.
 • Kan även förekomma efter hjärtkirurgi.
 • Kan vara en komplikation till lungemboli.

Predisponerande faktorer

 • Genomgången hjärtinfarkt.

ICD-10

 • I24 Andra akuta ischemiska hjärtsjukdomar
  • I24.1 Postinfarktsyndrom

ICD-10 Primärvård

 • I25-P
  • Ischemisk hjärtsjukdom UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Pleuroperikardit hos patient som har genomgått hjärtinfarkt en vecka till två månader tidigare.
 • Uteslutande av andra orsaker.

Differentialdiagnoser

 • Reinfarkt
 • Lungemboli
 • Pleuropneumoni

Anamnes

 • Feber och pleuritisk bröstsmärta några veckor eller månader efter genomgången infarkt.
 • Trötthet/allmänna symtom efter hjärtinfarkt.

Kliniska fynd

 • Perikardiellt gnidningsljud.

Kompletterande undersökningar

 • Leukocytos och förhöjt SR.
 • EKG kan visa förändringar som vid perikardit:
  • "Hängmatteliknande" ST-höjning i många avledningar (ofta ST-sänkning i aVF och V1).
  • Negativa T-tak
  • Låga amplituder

Andra undersökningar

 • Ekokardiografi för att bedöma om det finns vätska i perikard:
  • Stora perikardiella effusioner är ett vanligt fynd

När remittera?

 • Vid misstanke om syndromet.

Behandling

Behandlingsmål

 • Dämpa den autoimmuna reaktionen.

Läkemedelsbehandling

 • Primärbehandling är NSAID som i de flesta fall botar tillståndet.
 • Prednisolon är aktuellt om primärbehandlingen inte fungerar:
  • Steroidbehandling är effektiv, men kan försena läkningen och återfall är relativt vanligt
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Hjärttamponad är sällsynt (vanligare vid motsvarande postoperativa förändringar).

Patientinformation

Animationer

 • Hur arbetar hjärtat
 • Hjärtats retledningssystem
 • Hjärtinfarkt
 • Hjärtsvikt
 • Förmaksflimmer
 • Kammartakykardi
 • Långsam puls, bradykardi
 • Angioplastik
 • Belastnings-EKG
 • Bypass-operation av hjärtat
 • Koronarangiografi

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons