Nyhet | Kardiologi

Socialstyrelsen: Antalet dödliga hjärtinfarkter fortsätter minska

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet personer som insjuknar och dör i hjärtinfakt i Sverige fortsätter minska. Också skillnaden mellan könen har reducerats över tid.


Lovisa
Publicerad den: 2019-12-17
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Socialstyrelsen: Antalet dödliga hjärtinfarkter fortsätter minska
Annons

Under de senaste decennierna har en stadig minskning av hjärtinfarkter kunnat ses – både när det gäller insjuknande och dödsfall. Preliminära siffror visar att cirka 24 800 personer insjuknade i hjärtinfarkt år 2018, och drygt 5 800 avled. Det är en minskning med ungefär 35 respektive 56 procent jämfört med motsvarande siffror 2002.

– Det är flera faktorer som ligger bakom den positiva utvecklingen att allt färre insjuknar och dör av hjärtinfarkt. Bland annat beror det på att färre röker och att behandlingen av riskfaktorer såsom högt blodtryck och höga blodfettsnivåer har förbättrats. Det akuta omhändertagandet och behandlingen av dem som insjuknar har också förbättrats, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Färre kvinnor än män drabbas 

Att drabbas av hjärtinfakt är betydligt vanligare bland män jämfört med kvinnor. 2018 var både förekomst och dödlighet drygt dubbelt så hög bland männen. Men även dessa skillnader tycks dock ha minskat.

Utöver det visar statistiken från socialstyrelsen  också på skillnader i förekomst mellan grupper med olika utbildningsnivå där personer som saknar utbildning drabbas i högre grad. 

Annons
Annons

 

    Källor

  • Socialstyrelsen - https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/farre-drabbas-och-dor-av-hjartinfarkt/

Annons
Annons
Annons