Nyhet | Kardiologi

Tandläkare kan hjälpa till att förebygga förtida död i hjärtkärlsjukdom

Förkalkningar i halspulsådern kan vara tecken på ökad risk för framtida hjärtinfarkt och hjärt-kärlsjukdom. Tillståndet kan upptäckas av tandläkare – om de lär sig känna igen förkalkningar på röntgenbilderna. Det visar en avhandling vid Umeå universitet.


Publicerad den: 2020-10-14
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

tandläkare, röntgen
Annons

Oftast letar inte tandläkare efter förkalkningar i halspulsådern. Men med så kallad panoramaröntgen kan tandläkare få röntgenbilder över tänderna och käken, men även halsen och ner till fjärde halskotan. På så sätt skulle tandläkare också kunna upptäcka förkalkningar i halspulsådern. 

– Tandläkaren kan spela en viktig roll i att förebygga förtida död i hjärt-kärlsjukdom. Med bara en kort fortbildning i att tolka röntgenbilder, kan tandläkare lära sig att känna igen förkalkningar i halspulsådern så att patienten kan söka behandling i tid, säger Nils Gustafsson, doktorand vid Umeå universitet, som står bakom avhandlingen.

En jämförelse mellan 800 personer som nyligen haft hjärtinfarkt och lika många som inte haft det, visar att förkalkningar i halspulsådern var 22 procent vanligare hos personer som haft hjärtinfarkt. Förkalkad halspulsåder medför också en högre uppskattad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och för tidig död.

Även tandlossning kopplas till hjärt-kärlsjukdom. Bland personer som hade både förkalkad halspulsåder och tandlossning, var risken att drabbas av hjärtinfarkt 75 procent jämfört med kontrollgruppen.

– Eftersom många själva inte vet om att de löper ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och kan vara helt utan förebyggande behandling, som exempelvis blodtryckssänkande läkemedel, vore det en stor vinst för folkhälsan om det tas fram riktlinjer för hur allmäntandläkare som upptäcker förkalkningar på dessa patienter ska hantera fyndet. Det är också viktigt att tandläkare som genomför panoramaröntgenundersökningar får utbildning för att hitta de tecknen säger Nils Gustafsson.

 

Annons
Annons

    Källor

  • Umeå Universitet - https://www.umu.se/nyheter/risk-for-hjartinfarkt-kan-upptackas-av-tandlakare_9684454/

Annons
Annons
Annons