Att leva med ny hjärtklaff


Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Publicerad den: 2011-01-13
Innehållet är framtaget av: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Nedladdningsbart innehåll


Visa materialet

En diagnosfolder som ingår i en serie med olika diagnoser inom hjärt- och lungmedicin. I varje folder görs en indledning av en patient


Annons
Annons
Annons
Annons