Information | Karriär och jobb

Vilka hinder kan du som arbetsgivare undvika för att göra det lättare att rekrytera läkare och sjuksköterskor?

NetdoktorPro.se – medicinskt verktyg för läkare och Netdoktor.se – Sveriges ledande hälsoportaler har sammanlagt över 1,2 miljoner besökare i månaden fördelat på 70-talet nischade undersajter mot specifika målgrupper. Var 7:e svensk i vuxen ålder besöker oss för att söka fakta och information om sjukdomar och symptom. Besökarna säger år efter år i undersökningar att innehållet upplevs som trovärdigt, relevant och aktuellt. Vi är stolta över att vi sedan starten 1999 bland annat har utbildat över 120 000 patienter, samt över 4 000 läkare via våra läkarutbildningar. 


cf4209b28ed388f4e57856528d9269e8.gif
Publicerad den: 2016-05-26

 

Arbetsmarknadsfakta för läkare och sjuksköterskor

Det råder stor brist på personal.
12 000 läkare och 38 000 sjuksköterskor behöver rekryteras fram till 2022.
Läs mer » 

SKLs rapport "så möter vi rekryteringsutmaningarna inom vården och omsorgen"

Rekommenderande strategier för att behålla och rekrytera läkare och sjuksköterskor.

Läs mer »  


Besökare och demografi NetdoktorPro.se och Netdoktor.se

NetdoktorPro har 90 000 besökare varje månad och 55% besöker oss varje vecka. Vi når ca 50% av Sveriges läkare.

Läs mer »

 

Detta gör besökarna på Netdoktor och NetdoktorPro

98% uppger att de hittar vad de söker hos oss i form av webbutbildningar, medicinska översikter, nyheter, expertintervjuer mm.

Läs mer » 


Netdoktor och NetdoktorPros 4 produkter

Vi erbjuder 4 produkter för dig som vill rekrytera läkare, sjuksköterskor, chefer eller övrig vårdpersonal.

Läs mer »

Mätbarhet och trygghet i alla samarbeten

Så sker mätning och uppföljning av platsannonsering och employer branding i varje projekt.

Läs mer »

 


Snabba fakta:

NetdoktorPro.se 90 000 besök per månad.
Målgrupp: Majoriteten av NetdoktorPro:s besökare (73%) jobbar inom sjukvården. 31% av det totala antalet besökare är läkare. 

Netdoktor.se 1,1 miljon besökare per månad.
Målgrupp: 10% jobbar inom sjukvården, resterande är allmänhet. 

Källa: Orvesto Internet, SIS index, Userneed.  


Frågor eller funderingar? 

Kontakta försäljningschef Johan Dahlqvist på telnr 072-310 5875 eller e-post annonsera@netdoktor.se.

 

Arbetsmarknadsfakta för läkare och sjuksköterskor

 • Sjuksköterskor och läkare har lätt för att byta jobb eftersom det råder stor brist på personal.
 • Antalet läkare i Sverige är år 2016 ca 34 000 och behovet beräknas vara 38 000 år 2022 enligt SKLs beräkningar.
 • Antalet pensionsavgångar fram till 2022 är 8 000 läkare. 12 000 läkare behöver rekryteras fram till 2022.
 • Antalet sjuksköterskor idag är ca 97 000 och behovet beräknas vara 110 000 år 2022 enligt SKLs beräkningar.
 • Antalet pensionsavgångar fram till 2022 är 25 000 sjuksköterskor. 38 000 sjuksköterskor behöver rekryteras fram till 2022.
 • Fler läkare och sjuksköterskor flyttar till de större orterna / regionerna. Rörligheten ökar mellan att jobba privat, offentligt eller som uthyrd läkare / sjuksköterska.
 • 88% av Sveriges arbetsgivare inom vården som tillfrågats av SCB det senaste året säger att det saknas tillräckligt med sjuksköterskor.
 • 79% av Sveriges arbetsgivare inom vården som tillfrågats av SCB det senaste året säger uppger att det är brist på läkare.

 

SKLs rapport som utkom 2014 "så möter vi rekryteringsutmaningarna inom vården och omsorgen" rekommenderar följande strategier för att behålla och rekrytera läkare och sjuksköterskor

 • Använd kompetensen rätt – låt sjuksköterskan göra mer av läkarens jobb, låt allmänläkaren utföra mer av specialistläkarens jobb.
 • Förläng arbetslivet – skapa individuella jobblösningar för de som uppnått pensionsålder.
 • Visa på karriärmöjligheter – karriär är inte bara uppåt i hierarkin, utan kan vara väldigt individuellt.
 • Skapa engagemang, delaktighet och inflytande för läkare och sjuksköterskor för att öka motivationen så att den anställde stannar kvar.
 • Ta vara på den nya tekniken – distansbehandling och läkarbesök över Internet kan spara läkares tid.
 • Marknadsför jobben – berätta varför er arbetsplats är bra där era jobbsökande finns, som t.ex. i sociala medier.
 • Underlätta lönekarriär – tydligare kriterier kopplat till verksamhetens mål.

Besökare och demografi NetdoktorPro.se

I Sverige når NetdoktorPro ca 90 000 besökare varje månad, varav 65 000 unika besök (ca 780 000 unika besök per år).

 • 32% är läkare (räckvidd ca 50% av Sveriges läkare).
 • 46% är sjuksköterskor/vårdpersonal.
 • 22% övrigt.

Marknadsundersökning och utbildning

 • Senaste året har fler än 6 000 sjukvårdspersonal, varav 4 000 läkare har svarat på enkäter och genomgått webbaserad digital utbildning från NetdoktorPro inom områdena Hud, Urologi, infektion, Bältros, Smärta.

98% användarna tycker NetdoktorPro är en professionell och trovärdig källa.

98% uppger att de hittar vad de söker efter på NetdoktorPro.

73% av besökarna jobbar inom vården/professionen.

32% av besökarna är läkare (ca 50% räckvidd).

72% av besökarna är på NetdoktorPro varje månad.

55% av besökarna är på NetdoktorPro varje vecka.

Medlemmar och mailadresser:

 • 15 000 läkare är medlemmar eller kommuniceras med via mail.
 • 8 000 bevakar på nyhetsbrev.

Besökare och demografi Netdoktor.se

I Sverige når Netdoktor.se över 1,2 miljoner besökare varje månad, varav ca 800 000 unika per månad (ca 7 miljoner unika besökare per år).

 • 70% är kvinnor, 30 % är män (räckvidd ca 60% av Sveriges vuxna befolkning).
 • Hela Sverige finns representerat lika mycket i alla län.

Medlemmar

 • Drygt 75 000 medlemmar (nischat på specialitet).
 • 47 000 bevakar på nyhetsbrev.

Undersökningar som på Netdoktor under 2015 visar på följande.

98% användarna tycker Netdoktor.se är en professionell och trovärdig källa.

98% uppger att de hittar vad de söker efter på Netdoktor.se.

 • Sedan 2010 har över 120 000 patienter utbildats via upplysningskampanjer i Netdoktors regi.
 • 91% av besökarna har besökt hälso- och sjukvården senaste året.

NetdoktorPros besökare läser följande medicinska innehåll:

 • Medicinska översikter
 • Medicinska nyheter
 • Expertintervjuer
 • Nyheter
 • Deltar i läkarutbildningar
 • Svarar på frågor via enkäter och marknadsundersökningar

Översikt över nischade sajter på NetdoktorPro:

NetdoktorPro vänder sig till läkare och sjuksköterskor och är uppdelat på följande specialistområden. Varje område bildar en egen sajt på NetdoktorPro:

Allergologi
Allmänmedicin
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Gynekologi/Obstetrik
Hud/Venereologi

Infektion
Kardiologi
Kirurgi
Lungmedicin
Neurologi
Obesitas
Onkologi
Ortopedi

Pediatrik
Psykiatri 
Reumatologi 
Smärta 
Urologi
Ögon 
Öron/Näsa/Hals

Netdoktors besökare läser följande medicinska innehåll på Netdoktor.se:

 • Faktaartiklar om sjukdomar och symptom skrivna av ledande experter.
 • Patientintervjuer.
 • Expertintervjuer med läkare.
 • Expertchat där läkare svarar på frågor från patienter.
 • Fråga doktorn där patient ställer frågor till sin läkare.
 • Quiz med frågor och svar.
 • Nyheter inom hälsa och medicin.
 • Deltar i utbildningar via upplysningskampanjer.
 • Svarar på frågor via enkäter och marknadsundersökningar.

 

NetdoktorPro erbjuder följande 4 produkter för dig som vill rekrytera läkare, sjuksköterskor, chefer eller övrig vårdpersonal

Baserat på SKLs undersökning så har vi tagit fram följande produkter för att du ska kunna behålla och utveckla befintlig vårdpersonal, samt underlätta rekrytering av nya läkare och sjuksköterskor.


Platsannonsering till läkare och sjuksköterskor


Bannerannonsering till läkare och sjuksköterskor

Employer branding till läkare och sjuksköterskor


Marknadsundersökning till läkare och övrig vårdpersonal, eller till allmänheten

 

Mätning av platsannonsering görs enligt följande:

 • Antal läsare av platsannonsen efter annonseringsperiodens slut.
 • Antal klick på ”sök jobb” knappen efter annonseringsperiodens slut.
 • Antal annonsvisningar av alla lediga jobb (generellt mått med estimat om ca 2 miljoner annonsvisningar totalt under 1 månad).

Mätning av banners görs enligt följande:

 • Antal visningar av din banner nischat på det bokade terapiområdet.
 • Antal klick på din banner nischat mot terapiområdet.

Mätning av Employer branding görs enligt följande:

 • Antal visningar av Employer Branding på det aktuella terapiområdet.
 • Antal click av Employer Branding på det aktuella området.


Frågor eller funderingar? 

Kontakta försäljningschef Johan Dahlqvist på telnr 072-310 5875 eller e-post annonsera@netdoktor.se.

 


Annons
Annons
Annons