Artikel | Kirurgi

Våra fortbildningar inom kirurgi

I NetdoktorPro:s fortbildningskurser inom kirurgi kan du testa om du besitter den senaste medicinska kunskapen. Detta genom att följa olika patientfall i deras vårdresa före, under och efter operation.


Publicerad den: 2020-11-06
Författare: Medicinska redaktionen, Bonnier Healthcare

Samtliga fortbildningar är framtagna tillsammans med experter inom området och bygger på olika patientfall. Det tar cirka 10-15 minuter att genomföra en fortbildning och alla svar är anonyma. Idag har vi tre kurser inom kirurgi och fler är på väg.

Perioperativ hypotermi

Sakkunnig: Helge Brändström, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå

I den här fortbildningskursen får du bland annat testa din kunskap om riskfaktorer för hypotermi och åtgärder för att motverka hypotermi före, under och efter operation. Kursen riktas främst till anestesi- och operationspersonal, men även annan sjukvårdspersonal kan ha nytta av informationen. Läs mer om fortbildningen och gå kursen här >>

Svårkontrollerad blödning vid kirurgi

Sakkunnig: Anders Jeppsson, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

De flesta kirurgiska blödningar är små och lätt att kontrollera, men ibland leder blödningen till allvarliga komplikationer. Incidensen och allvarlighetsgraden varierar mellan typer av kirurgi och mellan olika ingrepp och flera olika faktorer bidrar till kirurgiska blödningskomplikationer. Detta står i fokus i fortbildningen om svårkontrollerad blödning vid kirurgi >>

Ventrombos

Sakkunnig: Peter J Svensson, professor och specialist i internmedicin, hematologi samt blödnings- och koagulationssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus

Omkring en till fyra procent av befolkningen drabbas någon gång under sin livstid av djup ventrombos (DVT), som är den vanligaste formen av venös tromboembolism (VTE). DVT-patienter utan malignitet har ingen ökad mortalitet såvida de inte drabbas av trombossjukdomens viktigaste komplikation, lungembolisering. I en fortbildning erbjuder NetdoktorPro den senaste kunskapen om ventrombos, som riktar sig till kirurger såväl som gynekologer, onkologer, ortopeder och geriatriker. Fortbilda dig nu >>

 

Vill du få information om nya fortbildningar samt bli uppdaterad om de senaste medicinska nyheterna? Prenumerera på NetdoktorPro:s nyhetsbrev >>

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons