Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kirurgi

Diafragmaskador


Uppdaterad den: 2013-02-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Laceration eller ruptur av diafragma (mellangärdet).

Förekomst

 • Diafragmaskador uppstår i 1–8 % av fallen efter trubbigt våld.
 • 90 % uppstår efter bilolyckor.

Etiologi och patogenes

 • Diafragmaskador orsakas som regel av allvarligt, trubbigt eller penetrerande våld mot thorax/buken.
 • Vid trubbigt våld är diafragmaskadorna ofta stora och posterolateralt lokaliserade:
  • De flesta skadorna är vänstersidiga
  • Högersidiga skador är förknippade med mer allvarliga komplikationer och har högre dödlighet
 • Vid penetrerande skador är defekten ofta mindre, men har en tendens att förvärras med tiden.
 • Diafragmaskador kan orsaka herniering av abdominala viscera:
  • Inkarceration, strangulation och eventuellt ruptur av tarm
  • Diafragmaparalys
  • Mekanisk kompression av intratorakala organ; tensionspneumothorax och eventuellt hjärttamponad
 • 60–80 % av skadorna är förknippade med annan intraabdominell eller intratorakal skada1 (se buktrauma och thoraxtrauma).

Predisponerande faktorer

 • Trubbigt och penetrerande våld mot thorax/buk.
 • Bilolyckor är avgjort den vanligaste skademekanismen.

ICD-10

 • S27.8 Skada på andra specificerade intratorakala organ (diafragma)

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Förvärvad defekt i diafragma.
 • Slutlig diagnos ställs med CT eller laparotomi, laparoskopi, torakotomi samt torakoskopi.

Differentialdiagnoser

 • Symtomen är ofta ospecifika och kan vara förenliga med många andra torakala och abdominella skador.
 • Tensionspneumothorax.
 • Akut hjärttamponad.
 • Pneumothorax.
 • Hemothorax.
 • Trakeobronkial skada.
 • Lungkontusion.
 • Lever- eller mjältskador.

Anamnes

 • Symtomen beror på skadans omfattning och är ofta maskerade av symtom från associerade buk- eller thoraxtrauman.
 • Patienten kan ha svårt att andas, bröstsmärtor och buksmärtor.

Kliniska fynd

 • Diagnosen är svår att ställa och missas ofta.
 • Ofta reducerade andningsljud på den drabbade sidan, eventuellt tarmljud i thorax.

Andra undersökningar

 • Röntgen av thorax ska utföras på alla med möjlig diafragmaskada (men 50–75 % av fallen kan missas vid röntgen av thorax).
 • CT är en bra undersökning men diagnostiskt peritonealt lavage har låg sensitivitet.
 • MR kan vara aktuellt för stabila patienter.

När remittera?

 • Akut inläggning vid misstanke om tillståndet:
  • Läkare ska följa med i ambulansen

Behandling

Behandlingsmål

 • Förhindra akuta och sena komplikationer.
 • Behandla associerade skador.

Allmänt om behandlingen

 • Vital behandling av andning och cirkulation är nödvändig.
 • Diafragmaskador läker nästan aldrig spontant, och kirurgisk behandling är vanligen nödvändig.

Läkemedelsbehandling

 • Ingen särskild läkemedelsbehandling är indikerad.

Annan behandling

 • Kirurgisk slutning av skadan. Skadan sutureras med tråd, vanligen via laparotomi, men kan också slutas från thorax.
 • Torakotomi är ibland nödvändigt vid intratorakala komplikationer, till exempel kronisk herniering av inre organ.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Det obehandlade förloppet beskrivs i tre faser:2
  • Fas 1: Akut skada
  • Fas 2: Gradvis herniering av inre organ genom skadan i diafragma
  • Fas 3: Inkarceration, strangulation och eventuell ruptur av tarm, mekanisk kompression av intratorakala organ med spänningspneumothorax och eventuellt hjärttamponad

Komplikationer

 • 60–80 % av diafragmaskadorna är associerade med intraabdominell eller intratorakal skada, ofta är dessa skador allvarligare.
 • Den vanligaste komplikationen vid behandling av diafragmaskada är diafragmaparalys.

Prognos

 • Mortaliteten hos patienter med diafragmaskador har rapporterats ligga på 5–30 %, men de flesta dör av de associerade skadorna.
 • Vid isolerad diafragmaskada som snabbt kommer under behandling är prognosen god.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Patienten bör informeras om att prognosen vid tidig kirurgisk behandling vanligtvis är god, om det inte dessutom finns allvarliga associerade skador.

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons