Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Kirurgi

481 operationer inställda under leveranskrisen

Den senaste tidens leveranskris av sjukvårdsmaterial har gjort att flera sjukhus tvingats ställa in operationer. Hittills har 481 operation i tre regioner ställts in, enligt en kartläggning som Dagens Medicin genomfört. 


Publicerad den: 2019-11-04

481 operationer inställda under leveranskrisen
Annons

I början av oktober ställde tre regioner, Uppsala, Västmanland och Dalarna, in alla planerade operation på grund av materialbrist. Det handlar om regioner som tecknat avtal med Apotekstjänst AB för leverans av sjukvårdsmaterial. Totalt har fem regioner avtal med samma leverantör och drabbats mer eller mindre av krisen.

Dagens Medicin har nu genomfört en kartläggning där de bett de tre hårdast drabbade regionerna att redovisa hur många ingrepp som faktiskt ställts in under oktober. Totalt handlar det om 481 operationer.

Uppsala hårdast drabbad

Akademiska sjukhuset i Uppsala har fått ställa in flest operationer, hela 259 stycken mellan den 11 och 21 oktober. Det motsvarar nästan en tredjedel av alla planerade operationer, enligt Dagens Medicin.  

Annons
Annons

– Den lokala staben fattade beslutet att man skulle stryka elektiv kirurgi som inte var tidskritisk. Om man ville frångå det var det chefläkarbeslut i varje enskilt ärende, säger Marianne van Rooijen, biträdande sjukhusdirektör till Dagens Medicin. 

Sjukhusets sammanställning som Dagens Medicin tagit del av visar att 25 av operationerna berörde barn som skulle gjort benförlängning eller operera ljumskbråck. I övrigt handlade det om nio cancerpatienter varav två personer med hjärntumör. 

– Det är inte canceroperationer, utan patienter med den diagnosen som ska göra andra ingrepp. Man har i alla fall bedömt att de inte är tidskritiska, säger Marianne van Rooijen.

Fortbildning: Perioperativ hypotermi

Annons
Annons

Operationskön förlängs

Listan med inställda operationer vid Akademiska sjukhuset inkluderar en lång rad plastik- och käkkirurgiska ingrepp, gynekologiska operationer och starroperationer. 

Hittills har 157 operationer fått nya datum för operation.

– Det kommer att handla om att förskjuta kön helt enkelt. Vi har en så pressad situation med operations- och anestesipersonal, så vi vill egentligen inte beta av den här puckeln med övertid. Vi har också redan ganska mycket hyrpersonal inne, säger Marianne van Rooijen.

I Region Västmanland handlade de om 180 inställda planerade operationer vid sjukhusen i Västerås och Köping under flera dagar. Region Dalarna redovisade 42 inställda operationer under måndagen den 14 oktober. 

"Detta gjordes som en säkerhetsåtgärd för att hålla en god beredskap för akuta och tidskritiska operationer utifrån hur tillgången och leveranser såg ut då", skriver Helena Björklund, divisionschef kirurgi i ett mejl till Dagens Medicin. 

Fortbildning: Svårartad blödning vid kirurgi

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Svårt att bedöma volym och antal 

Dagens Medicin bad även regionerna att uppskatta hur mycket av det beställda materialet som inte levererats. Det visade sig vara en stundtals svår uppgift. Dels beror det på att det fortfarande är brister i leveranserna, men också på grund av att en del av materialet som anlänt inte har kunnat användas. 

"Omöjligt att svara på då vi inte får korrekta följesedlar från Apotekstjänst. Vad gäller kassaktion handlar det om felpackat sterilt material. Cirka 15 kollin har lagts undan, skriver Region Sörmland i sitt svar till tidningen. 

I Uppsala har ungefär hälften av det beställda materialet uteblivit, och även här har en del av materialet som nått fram varit obrukbart. 

– Ett par pallar sterilt gods i början av perioden var helt felpackat och slängdes, sen har det skett blandningar av rent gods och sterilt där Akademiska utvärderat individuella sändningar om de gått att använda, skriver regionens presstjänst i ett mejlsvar till Dagens Medicin.

I Örebro har regionen fått betydligt mindre än vad som beställts.

– En bedömning som vi gjort återkommande är att cirka 20 procent av det vi beställt kommer. Vi har kasserat en del sterilt material, dock inga stora mängder. Det finns inga exakta uppgifter på det i nuläget, skriver Sten Lundberg, pressansvarig i Region Örebro län.

Avvikelserrapporter och tillsyn av IVO

Som en del av Dagens Medicins kartläggning har regionerna redovisat hur många avvikelserapporter som gjorts.I Dalarna har 47 avvikelser registrerats, i Uppsala tio stycken och i Örebro två stycken. Tidningen skriver dock att det finns en eftersläpning i rapporterna och ännu har ingen djupgående analys gjorts.

Inspektionen för vård och omsorg har inlett ett så kallat tillsynsärende där de ska granska hur leveranskrisen ens var möjlig. De ska titta på brister och analysera hur de kunde uppstå när förhållanden var normala, det vill säga utan naturkatastrof eller krig i närområdet. 

Regiondirektören i Uppsala har fått i uppdrag att utreda leveransproblemen för de fem regionernas räkning.

    Källor

  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/01/481-installda-operationer-under-leveranskrisen/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.