Nyhet | Kirurgi

Nya regler för skönhetsbehandlingar föreslås

För att öka patientsäkerheten föreslår Socialstyrelsen att kirurgiska ingrepp och injektioner som görs i estetiskt syfte ska omfattas av samma regler som andra behandlingar i hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att endast hälso- och sjukvårdspersonal ska få utföra behandlingarna.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-09-28
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– Vi har kommit fram till att kirurgiska ingrepp och injektioner kräver medicinsk kompetens eftersom de kan leda till allvarliga skador. För att stärka skyddet för den enskilde anser vi därför att hälso- och sjukvårdslagstiftningen ska gälla i sin helhet vid dessa behandlingar, säger Louise Follin Johannesson, jurist på Socialstyrelsens rättsavdelning, i ett pressmeddelande.

Med kirurgiska ingrepp avses operationer såsom fettsugning, ögonlocksförminskningar och ingrepp med implantat vid bröstförstoring. Exempel på injektioner är behandling med botulinumtoxin och fillers. Enligt Socialstyrelsens bedömning ska injektioner minst gå igenom hudens alla lager för att medicinsk kompetens ska krävas.

Det är på uppdrag av regeringen som myndigheten har utrett vilken typ av skönhetsbehandlingar som kräver medicinsk kompetens, då de kan innebära allvarliga hälsorisker.

Annons
Annons

Behandlingarna kräver legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

I förslaget framgår det att enbart legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska få genomföra kirurgiska ingrepp eller ge injektioner i estetiskt syfte.

– Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv är det inte lämpligt att tillåta personer som saknar medicinsk kompetens och som agerar utanför hälso- och sjukvården att utföra sådana här behandlingar. Vi föreslår därför en ny bestämmelse i patientsäkerhetslagen som begränsar detta, säger Louise Follin Johannesson.

IVO ska stå för tillsynen

Förslagen skulle innebära att de verksamheter som utför skönhetsbehandlingar blir vårdgivare, vilket gör att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska stå för tillsynen. Detta innebär bland annat skyldighet att föra patientjournal och ge information enligt patientlagen.

Annons
Annons

Regleringen skulle minska skador till följd av de ingrepp som omfattas av förslaget, enligt Socialstyrelsen.

    Källor

  • Socialstyrelsen - http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/socialstyrelsenforeslarnyareglerforskonhetsbehandlingar

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons