Läkarutbildningar

Våra interaktiva läkarutbildningar erbjuder den senaste medicinska kunskapen inom olika specialiteter, sjukdomstillstånd och diagnoser. Målet med utbildningarna är att öka kunskapen kring bland annat diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ.

Samtliga utbildningar har blivit poängsatta utefter SFAM:s nya poängsystem. Numera belönas läkare med 1 CPD-poäng för varje genomförd läkarutbildning.

En läkarutbildning omfattar ett kunskapstest med lektioner eller patientfall samt fyra efterföljande kunskapsmejl. Utbildningarna tar cirka 10-15 minuter att genomföra och riktar sig främst till läkare men även annan sjukvårdspersonal kan använda materialet för att få ökad kunskap i de olika ämnena.


Annons
Annons
Annons
Annons