Öka din kunskap om långvarig smärta hos äldre

Hos äldre är olika former av smärta mycket vanligt; var femte vuxen individ lider av långvarig smärta – och bland personer över 65 år är nästan varannan drabbad. Smärtan och dess konsekvenser har ofta stor negativ inverkan på livskvalitet och funktionsnivå hos dessa personer.

Genom denna utbildning, som främst är inriktad mot nociceptiv, icke-cancerrelaterad smärta, kan du snabbt tillgodogöra dig aktuell information via fem ”lektioner”, följt av patientfall för att underlätta inlärningen. Att genomföra utbildningen tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma.

Välkommen att testa dina kunskaper och dela med dig av dina erfarenheter!

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning

Ansvariga läkare

Hans Johansson Smarta
Hans Johansson Överläkare, specialist i geriatrik och smärtlindring, Södertälje sjukhus
Mats Halldin Medicinsk chef Smarta
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor