Om utbildningen

Med utbildningen Uppdaterad-pa-psoriasis.se vill NetdoktorPro öka kunskapen om psoriasis hos läkarkåren samt annan sjukvårdpersonal genom att bland annat belysa följande:

  • Psoriasis och samsjuklighet
  • Behandlingsmål
  • Kopplingen mellan behandlingssvar och patientens livskvalitet
  • Farmakologisk behandling
  • Praktisk handläggning vid remittering

Utbildningen vänder sig främst till läkare men även till annan sjukvårdspersonal och omfattar fem delar med tillhörande patientfall samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Innehållet på Uppdaterad-pa-psoriasis.se är sammanställt av NetdoktorPro och faktagranskat av Mona Ståhle, professor vid Karolinska institutet och överläkare vid hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Utbildningen uppbär ekonomiskt stöd från Novartis Sverige AB. Copyright Netdoktor.se AB 2015.

Källor

  • NetdoktorPro.se
  • Läkartidningen
  • Psoriasisförbundet
  • Boehncke WH, Schön MP : Psoriasis , Lancet :5;386:983-94, 2015
  • Alwan W, Nestle FO : Pathogenesis and treatment of psoriasis- exploting pathophysiological pathways for precision medicine Clin Exp Rheum : 3;2-6, 2015

Ansvariga läkare

mona strahle psoriasis2
Mona Ståhle Professor vid Karolinska institutet och överläkare vid hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Mats Halldin Medicinsk chef Netdoktor psoriasis
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef Netdoktor