Om utbildningen kring Hepatit C

Med utbildningen VadvetduomHepatitC.se vill NetdoktorPro öka kunskapen om hepatit C hos läkarkåren samt annan sjukvårdpersonal genom att bland annat belysa följande:

  • Smittvägar
  • Symtom
  • Diagnostik och utredning
  • Praktisk handläggning vid remittering
  • Farmakologisk behandling

Utbildningen vänder sig främst till läkare men även till annan sjukvårdspersonal och omfattar fem delar med tillhörande patientfall samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Innehållet på VadvetduomHepatitC.se är sammanställt av NetdoktorPro och faktagranskat av Soo Aleman, docent vid Karolinska Institutet och biträdande överläkare vid Gastrocentrum och Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.

Utbildningen uppbär ovillkorat ekonomiskt stöd från Gilead Sciences Sweden AB. Copyright Netdoktor.se AB 2016.

Källor

  • NetdoktorPro.se
  • ”Läkemedelsbehandling av hepatit C- virusinfektion hos vuxna och barn – behandlingsrekommendation”, Läkemedelsverket
  • Janusinfo
  • Smittskydd Stockholm
  • Vårdgivarguiden, Stockholms läns landsting

Ansvariga läkare

alanko
Specialistläkare Marianne Alanko Blomé Medicinskt ansvarig för Sprutbytet i Malmö
soo aleman hepatit c
Docent Soo Aleman Biträdande överläkare vid Gastrocentrum och Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset