Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Pleuraplack


Uppdaterad den: 2013-01-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Pleuraplack är den vanligaste, patologiska, pulmonella responsen på asbestinhalation1 och är en markör för asbestexponering.
 • De flesta plack ger inte upphov till symtom och det finns inga bevis för att plack skulle omvandlas till maligna lesioner.
 • Tillståndet diagnostiseras genom exklusion – andra underliggande sjukdomar måste uteslutas.

Förekomst

 • Pleuraplack förekommer hos cirka 50 % av dem som långvarigt exponerats för betydande mängder asbest, och tillståndet ses därför som en markör för asbestexponering.2

Etiologi och patogenes

 • Asbestrelaterat tillstånd.
 • Pleuraplack består av avlagringar av hyaliniserade kollagenfiber i pleura och kan med tiden förkalkas.3
 • Benign, vanligen ensidig, pleuravätska är den vanligaste manifestationen av asbest-relaterad lungsjukdom 10–20 år efter exponering.4
 • Pleuravätskan varierar i storlek med tiden.
 • Plackutvecklingen antas uppstå efter mekaniska trauman orsakade av fibrerna.5
 • Placken involverar vanligen parietala pleura nära revbenen, är mindre utbredda i interkostalrummen och förekommer sällan på viscerala pleura.
 • Plack återfinns först och främst mellan sjätte och nionde revbenen och längs diafragma.

Predisponerande faktorer

 • Asbest

ICD-10

 • J92 Pleuraplack (lokal förtjockning av lungsäcksbladen)
  • J92.0 Pleuraplack med känd asbestexponering
  • J92.9 Pleuraplack utan känd asbestexponering

ICD-10 Primärvård

 • J92-Pleuraplack

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk misstanke om tillståndet baseras på exponering för asbest 10–20 år tidigare och fynd av typiska lungförändringar på röntgen.
 • Biopsi är nödvändig för att utsluta annan sjukdom som tuberkulos och mesoteliom.

Differentialdiagnoser

 • Tuberkulos
 • Malignt mesoteliom

Anamnes

 • Tidigare asbestexponering.
 • Tillståndet upptäcks ofta av en tillfällighet på röntgen.
 • Andningsberoende bröstsmärtor – pleurasmärtor – kombinerat med fynd av pleuraplack, kan vara en manifestation av malignt mesoteliom.6

Kliniska fynd

 • Tillståndet i sig själv ger inga kliniska symtom eller tecken.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga specifika

Andra undersökningar

 • Förkalkningar av placken upptäcks vid lungröntgen hos 20 %, med högresolutions-CT hos 50 % och vid morfologisk undersökning hos 80 %.3 I tangentialt perspektiv syns placken som fokala områden med pleuraförtjockningar.
 • I de flesta fall är dock en lungröntgen en adekvat och tillräcklig undersökning, medan högresolutions-CT reserveras för fall med diagnostisk osäkerhet eller vid behov av bekräftande undersökning.
 • Varje ny pleuravätskebildning som uppstår kräver en grundlig utredning, inklusive tuberkulos-testning och diagnostisk toracentes.
 • Pleurabiopsi:
  • Pleuravätska på grund av asbest är exudativa
  • När exudativ pleuravätska behövs en pleural biopsi för att värdera möjligheten för tuberkulos och malignitet

När remittera?

 • Tillståndet bör utredas för att utesluta annan sjukdom – remittera till lungläkare.

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Det finns ingen behandling som påverkar det naturliga förloppet av tillståndet.
 • Avbryt eventuell, pågående exponering för asbest.
 • Patienten bör sluta röka.

Förebyggande åtgärder

 • Undvik asbestexponering.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Utvecklar sig långsamt över många år.

Prognos

 • Patienter med pleurala plack befinner sig i riskzonen för att utveckla andra och allvarligare asbest-relaterade lungsjukdomar som asbestos, lungcancer, malignt mesoteliom, men de flesta utvecklar inte sådana sjukdomar.
 • Placken i sig själv transformeras inte till malign sjukdom.1

Uppföljning

 • Enstaka små plack med normal lungfunktion behöver inte följas upp. Patienten bör följas upp med regelmässiga kontroller med röntgen och eventuellt lungfunktionsmätningar, efter något eller några år om det föreligger utbredda pleurala förändringar.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons