Nyhet | Lungmedicin

Forskare: Diskutera ät- och sväljförmåga med KOL-patienterna

I en skandinavisk studie undersökte forskarna förekomsten av dysfagisymtom, i vilket stadium av sjukdomen patienten börjar uppleva påverkan på sväljfunktionen samt huruvida det fanns en könsskillnad. Resultatet visade en signifikant negativ korrelation mellan lungfunktion och antal dysfagisymtom, men ingen könsskillnad. Utifrån resultaten ger forskarna några rekommendationer till läkare i mötet med KOL-patienten.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-06-14
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Andning och sväljning kräver en koordinerad interaktion mellan delade anatomiska strukturer och delad fysiologisk funktion. Inom svensk sjukvård har detta fram till nu varit ett relativt okänt faktum, menar forskarna. Dessutom är KOL idag, enligt Socialstyrelsen, den enda folksjukdomen i Sverige där mortaliteten ökar. Därför ville forskarna undersöka sväljförmågan hos dessa patienter, skriver Läkartidningen i en rewrite.

Läs även: Vanligt att lungpatienter inte följer läkarens ordination

Studien inkluderade 51 KOL-patienter som befann sig i stadium 2–4 enligt GOLD-riktlinjerna och var i en stabil fas av sin sjukdom. 65 procent av patienterna upplevde påverkan på sin sväljförmåga i form av hosta, felsväljning och/eller bolusretention. Hos 49 procent sågs sväljsvårigheter i sväljtestet, och när de tittade på subjektiva och objektiva dysfagisymtom tillsammans landade prevalensen på 78 procent. Det fanns en signifikant negativ korrelation mellan lungfunktion och antal dysfagisymtom, men ingen könsskillnad.

Läs även: Lathund inhalationsteknik

Forskarna pekar på att en odiagnostiserad dysfagi eller aspiration kan vara en underliggande orsak till KOL-exacerbationer i de fall där etiologin är oklar. Samtidigt menar de att mer forskning behövs, men så länge rekommenderar de sjukvården att börja diskutera ät- och sväljförmåga med KOL-patienterna, till exempel när de kommer på sina regelbundna uppföljningsbesök.

Annons
Annons

    Källor

  • Läkartidningen - http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/06/KOL-patienter-hade-hog-prevalens-av-svaljsvarigheter/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons