Nyhet | Lungmedicin

KOL-sjuka får inte det stöd de behöver

Stöd till patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, har låg prioritet i primärvården jämfört med andra kroniska sjukdomar. KOL-sjuka kan till exempel ha stor nytta av stöd via internet och telefon, så kallad e-hälsa, men det sker sällan – trots att detta lyfts i de nationella riktlinjerna. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-11-07
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– KOL upplevs ha låg prioritet inom primärvården med mindre vidareutbildning och avsatt tid jämfört med en del andra kroniska sjukdomar. Fler professioner som fysioterapeuter behöver engageras och personalen behöver mer tid för KOL, säger Sara Lundell, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Avhandlingen lyfter att både personal och patienter har bristande kunskaper om KOL och behandling av sjukdomen. Det är vanligt att KOL-patienter känner skuld och skam på grund av sin sjukdom. Inom sjukvården upplevs ansvarsfördelningen mellan primärvård, specialistsjukvård och kommunal hemsjukvård som otydlig när det kommer till denna patientgrupp.

LÄS ÄVEN: Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Mer träning vid KOL

En vanlig orsak till att personer med KOL avböjer rehabilitering är svårigheter med transport. Därav att e-hälsa kan fylla en viktig funktion, till exempel ge stöd till fysisk aktivitet.

Annons
Annons

– Låg fysisk aktivitet är en prediktor för förtida dödlighet i KOL, men e-hälsa kan ge en ökning av den fysiska aktivitetsnivån, säger Sara Lundell.

LÄS ÄVEN: Lathund för användning av pulverinhalator och inhalationsspray – samt de vanligaste felen

Avhandlingen bygger främst på enkäter, individuella intervjuer samt gruppdiskussioner med personal och KOL-patienter i Västerbotten.

    Källor

  • Umeå universitet - http://www.ucmm.umu.se/ViewPage.action?siteNodeId=4432&languageId=3&contentId=293563

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons