Nyhet | Lungmedicin

Rökavvänjningsmedicin ökar inte risken för självmordsförsök

Ett rökavvänjningspiller med vareniklin försågs med varningar efter att självmordsförsök, psykoser och aggressioner rapporterats in i samband med läkemedelsanvändning. Men nu har forskare från Karolinska institutet och University of Oxford kunnat avfärda farhågorna kring pillret.

Publicerad den: 2015-06-03
Författare: Anna-Cajsa Torkelsson, Redaktör

Annons

Det receptbelagda pillret med vareniklin har visat sig vara effektivt för den som vill sluta röka. Det minskar abstinensen och gör att nikotin inte längre känns lika frestande. Försäljningen har också ökat stadigt sedan läkemedlet först kom ut på marknaden år 2006. Samtidigt har det under åren kommit in rapporter om att användare blivit självmordsbenägna, begått våldsbrott, haft psykoser, depressioner eller råkat ut för bilolyckor. Läkemedlet har försetts med varningar och i vissa länder har tabletterna till och med förbjudits för vissa yrkesgrupper inom transportbranschen.

Men nu har forskare tittat på 70 000 svenskar som fått läkemedlet utskrivet mellan åren 2006 och 2009 och inte hittat någon koppling till någon av nämnda biverkningar. Enligt forskarna har tidigare varningsrapporter troligen inkluderat ett antal felkällor och därför har biverkningarna felaktigt förknippats med just vareniklin. Däremot finns en något ökad risk för depression och ångest hos vareniklinanvändare som redan tidigare fått en psykiatrisk diagnos.

– Men denna förhöjda risk beror sannolikt på andra faktorer och behöver därför bekräftas med andra typer av studiedesigner. Våra resultat tyder på att vareniklin är en säker rökavvänjningsmedicin för de allra flesta, vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv då rökning är en hälsofara, säger forskaren Yasmina Molero i ett pressmeddelande från Karolinska institutet. 

Annons
Annons

    Källor

  • Karolinska institutet - http://news.cision.com/se/karolinska-institutet/r/risker-med-rokavvanjningslakemedel-overdrivna,c9782087

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons