Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg

Nationella riktlinjer för vuxentandvård

I de nationella riktlinjerna för vuxentandvård lyfter Socialstyrelsen rekommendationer för behandlingar inom följande områden: metoder för beteendepåverkan, karies, sjukdomar i vävnader kring tänder och tandimplantat, sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna, smärta och funktionsstörningar i mun, ansikte och käkar, bett - och tandpositionsavvikelser samt total och partiell tandlöshet.

Läs det nationella kunskapsstödet  för god palliativ vård  i livets slutskede här.

nationella riktlinjer12Tillgången  till  palliativ  vård  är  ojämlik  över  landet och därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. Kunskapsstödet fokuserar på god vård i livets slutskede där  Socialstyrelsen  presenterar en vägledning,  rekommendationer och indikatorer samt termer och definitioner i ett gemensamt dokument.

De primära målgrupperna för kunskapsstödet är professionen, beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, såsom politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.