Medicinskt verktyg

Nationella riktlinjer för vuxentandvård

I de nationella riktlinjerna för vuxentandvård lyfter Socialstyrelsen rekommendationer för behandlingar inom följande områden: metoder för beteendepåverkan, karies, sjukdomar i vävnader kring tänder och tandimplantat, sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna, smärta och funktionsstörningar i mun, ansikte och käkar, bett - och tandpositionsavvikelser samt total och partiell tandlöshet.

Läs det nationella kunskapsstödet  för god palliativ vård  i livets slutskede här.

nationella riktlinjer12Tillgången  till  palliativ  vård  är  ojämlik  över  landet och därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. Kunskapsstödet fokuserar på god vård i livets slutskede där  Socialstyrelsen  presenterar en vägledning,  rekommendationer och indikatorer samt termer och definitioner i ett gemensamt dokument.

De primära målgrupperna för kunskapsstödet är professionen, beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, såsom politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer.

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons