Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Lesion av femoralisnerven


Uppdaterad den: 2017-08-03
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Skada på nervus femoralis.

Förekomst

 • Okänd incidens 

Klinisk anatomi

 • Nerven går till muskulaturen och huden på lårets framsida samt till huden på underbenets fram- och insida.

Etiologi och patogenes

 • N. Femoralis kan skadas vid bäckenbrott, femurfrakturer och höftledsluxationer.1
 • Kan uppstå som komplikation vid förlossning, insättning av höftprotes, buk- eller bäckenkirurgi, lymfkörtelbiopsi, blockad av n.femoralis och punktion av a. femoralis.2-4
 • Mononeuropati vid diabetes, ofta akut isättande smärtsamt tillstånd.

ICD-10

 • G57 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i nedre extremitet
 • G57.2 Lesion av nervus femoralis
 • S74 Skada på nerver på höft- och lårnivå
  • S74.1 Skada på nervus femoralis på höft- och lårnivå

ICD-10 Primärvård

 • G58-P Mononeuropati, annan och UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.

Anamnes

 • Trauma?
 • Vid akuta smärtor, kontrollera förekomst av diabetes.

Kliniska fynd

 • Reducerad förmåga att extendera knät och instabilitet i knät.
 • Atrofi av quadriceps och åtföljande reducerad patellarreflex.
 • Känselbortfall över framsidan av låret och anteromedialt på underbenet.
 • Mononeuropati ger akut isättande smärtor.

Andra undersökningar

 • Neurofysiologi (EMG, neurografi) kan ibland vara aktuellt för att demonstrera att lesionen är lokaliserad till femoralisnerven och inte till obturatornerven.

När remittera?

 • Dessa fall bör alltid remitteras.

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Neurokirurgisk behandling vid vissa former av traumatisk nervskada.

Egenbehandling

 • Muskelträning

Annan behandling

 • Fysioterapi. Quadricepsatrofi uppträder snabbt och motverkas av träning.
Annons
Annons

Prognos

 • Prognosen vid inkomplett femoral nervskada är vanligtvis god3
 • Slitskador har sämre prognos än tryckskador.
 • Diabetesmononeuropati har vanligen god prognos med förbättring inom några veckor.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Information om skada på femoralisnerven

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons