Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Spasticitet


Publicerad den: 2013-04-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Undergrupp av onormal muskelspänning, muskeltonus.
 • En patologiskt ökad muskeltonus av skelettmuskulatur som drabbar vissa muskelgrupper i olika hög grad.
 • Kan ha både spinal och cerebral orsak.

Etiologi och patogenes

 • Skada av hämmande descenderande banor till ryggmärgen så att impulstrafiken i reflexbågarna ökar, vilket medför att senreflexerna blir livligare:
  • Uppvisas vid en rad olika sjukdomar i centrala nervsystemet och skador som drabbar de motoriska nervbanorna
 • Vid perifera nervskador förekommer inte spasticitet.

Predisponerande faktorer

 • Vanligast är skador i capsula interna (stroke), hjärnstammen (multipel skleros) och i ryggmärgen (ryggmärgsskador):
  • Kronisk spasticitet förvärras av tillstötande medicinska tillstånd till exempel urinvägsinfektion, blåssten, obstipation, analfissurer, hemorrojder, liggsår

ICD-10

 • R25 Abnorma ofrivilliga rörelser
 • R25.2 Krampanfall och spasmer
 • R25.3 Fascikulationer
  • R25.8 Andra och ospecificerade abnorma ofrivilliga rörelser

ICD-10 Primärvård

 • R258P Andra abnorma ofrivilliga rörelser
 • R252 Kramp och spasm

Diagnos

Differentialdiagnoser

 • Spasticitet skiljer sig från rigiditet, och dystoni, där en ökad muskelspänning har andra orsaker.

Anamnes

 • Ökad spänning i skelettmuskulatur med livliga senreflexer.
 • Kan också förekomma i tung- och käkmusklerna samt i bäckenbotten:
  • Detta har betydelse för tugg- och sväljfunktionen och för blåstömningen
 • Svår spasticitet leder lätt till ledkontrakturer i de spastiska extremiteterna.
 • Vid kronisk spasticitet kan andra medicinska tillstånd (till exempel urinvägsinfektioner, blåssten, obstipation, analfissurer, hemorrojder och liggsår) öka den inåtgående (afferenta) impulstrafiken i de spinala reflexbågarna och förstärka spasticiteten ytterligare.

Kliniska fynd

 • Ökningen i muskeltonus påverkar olika muskelgrupper i olika grad.
 • I överextremiteterna är tonus ökad i högre grad i flexormuskulatur (böjmuskler) än i extensormuskulatur (sträckmuskler).
 • I underextremiteterna är förhållandet det motsatta, tonus är mest ökat i extensormuskulatur.
 • Spasticitet påvisas genom passiva rörelser. Spasticitet utgör ett motstånd i de påverkade musklerna (ökad muskeltonus) men det är inte detsamma genom hela rörelsen. Rörelsemotståndet är mest markant i starten av den passiva rörelsen och avtar efter hand (fällknivsfenomen).
 • Ökningen i muskeltonus ökar vid hastiga, snabba passiva rörelser.

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Är inte alltid önskvärd eftersom spasticitet ger bättre muskelarbete och förhindrar sårbildning i en paralytisk extremitet.
 • Baklofen och diazepam används mest, men de har ingen selektiv effekt på spasticitetsmekanismerna.

Läkemedelsbehandling

 • Baklofen (GABA-derivat):
  • Kan reducera spasticiteten vid spinala lesioner, men är inte alltid lika effektivt
  • Har bäst effekt vid icke progressiva ryggmärgsskador, minst vid mer diffust utbredda och progressiva tillstånd som multipel skleros:
   • Startdos 5 mg x 3
   • Ökning med 5 mg x 3 var tredje dag upp till optimal dos som varierar från 30–75 mg/dygn
  • Intratekal behandling:
   • Hos selekterade patienter där spasticiteten blir kronisk och svårt invalidiserande, går det att operera in en programmerbar infusionspump där små doser av baklofen kontinuerligt tillförs intratekalt1
   • Undviker därmed biverkningarna knutna till peroral behandling, därtill är effekten klart bättre med lägre doser
 • Diazepam:
  • Har en muskelrelaxerande effekt
  • Kan användas undantagsvis och kortvarigt, men är negativt eftersom det ger sedering, tillvänjningsrisk och toleransutveckling
 • Botulinumtoxin:
  • Botulinumtoxin kan användas vid uttalad och invalidiserande spasticitet i såväl stora som små muskelgrupper2
  • Är en specialistuppgift där andra behandlingsformer, till exempel tenotomi och myotomi, också bör övervägas

Annan behandling

Behandling utan läkemedel

 • Kontrakturprofylax i form av långsam, upprepad töjning av musklerna. Kylpackningar över de spastiska musklerna kan förlänga effekten.
 • Vid multipel skleros kan avkylning, till exempel i form av en kylväst, eller kall dusch, ha en övergående positiv effekt.

Förebyggande åtgärder

 • Både vid cerebrovaskulära insulter och cerebral pares kan felställningar förebyggas.
 • Uttalade kontrakturer ger dålig behandlingseffekt, men om smärtsamma spasmer förekommer vid kontrakturer kan dessa vara behandlingsbara.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Spasticitet behöver inte komma till uttryck förrän dagar eller veckor efter en akut lesion.

Komplikationer

 • Svår spasticitet leder lätt till ledkontrakturer i de spastiska extremiteterna.

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons