Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Syringomyeli


Publicerad den: 2013-08-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Hålrum i ryggmärgen (syrinx = flöjt) som är omgiven av gliavävnad.
 • Oftast ett medfött tillstånd, men kan också vara förvärvat.
 • Vid utbredning till hjärnstammen kallas tillståndet syringobulbi.

Förekomst

 • Sällsynt tillstånd, prevalens 8–10 per 100 000.
 • Uppstår hos cirka 20 % efter traumatisk ryggmärgsskada.1

Etiologi och patogenes

 • Medfödd syringomyeli:
  • Oftast i samband med andra neuralrörsmissbildningar2
  • Utvecklingen av syrinx börjar i den grå substansen kring canalis centralis, oftast cervikalt
  • Syrinx innehåller klar vätska och omges av gliavävnad
  • Dilateras under förloppet och utövar press mot medulla
  • Förhöjt intramedullärt tryck är orsaken till flera av symtomen och relaterat till prognos3
  • I synnerhet påverkas banor som korsar mittlinjen i commisura anterior
 • Förvärvad variant:
  • Beror vanligtvis på columnatrauma med svår medullär kontution eller laseration4
  • Syrinx uppstår som regel på grund av direkt medullär lesion med central nekros och degeneration av långa ledningsbanor
 • Kan också uppstå sekundärt till intramedullära tumörer, i synnerhet ependymom.

Predisponerande faktorer

 • Neuralrörsmissbildningar:
  • Arnold-Chiari II missbildning, myelomeningocel, Arnold-Chiari I missbildning5
 • Traumatisk skada i columna.

ICD-10

 • G95.0 Syringomyeli och syringobulbi

ICD-10 Primärvård

 • G98-P Annan sjukdom i nervsystemet

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klassisk anamnes ger misstanke om tillståndet och diagnosen bekräftas genom MR.

Differentialdiagnoser

 • Intramedullär tumör med syrinxbildning.
 • Myelopati av annan orsak.
 • Multipel skleros.
 • Amyotrofisk lateralskleros.
 • Spinal epiduralabscess eller -blödning.
 • Medulloblastom.
 • Neuropatier, diabetes- eller andra.
 • Hydrocefalus.
 • Limb-girdle muskeldystrofi.

Anamnes

 • Debutålder 25–40 år vid medfödd variant.
 • Som regel stegvis förvärring.
 • Symtomen beror på lesionens lokalisering och är ofta relativt lindriga:
  • Sensoriska störningar
  • Smärta
  • Eventuellt motoriska bortfall

Kliniska fynd

 • Kommisuralt syndrom med dissocierade sensibilitetsrubbningar:6
  • Segmentalt påverkad smärt- och temperaturkänsla
  • I stort sett bevarad ställnings- och vibrationskänsla
 • Påverkan av långa ledningsbanor ger symtom från underextremiteterna:
  • Parapares, hyperflexi, inverterad plantarreflex, spasticitet
 • Vid syringobulbi uppstår symtom från ansikte och svalg.
 • Vid traumatisk syringomyeli uppstår symtomen först flera år efter traumat:
  • Ryggsmärtor och sensoriska utfall som sprider sig i kraniell riktning över den tidigare lesionsnivån

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga särskilda.

Andra undersökningar

 • Diagnosen ställs via MR.
 • Eventuellt kontrastmyelografi, CT och lumbalpunktion.

När remittera?

 • Remittera alltid till neurolog vid misstanke om syringomyeli.

Behandling

Behandlingsmål

 • Begränsa symtom och förhindra komplikationer.

Allmänt om behandlingen

 • Behandlingen är som regel symtominriktad.
 • Många olika kirurgiska metoder är utvecklade från syrinx, beroende på grundtillstånd.

Läkemedelsbehandling

 • Inga läkemedel har dokumenterad nytta för att förhindra eller minska utbredningen av syrinx.
 • Symtomatisk behandling mot epilepsi och spasticitet.7

Egenbehandling

 • Omfattande rehabilitering och träning kan vara nödvändigt för att träna upp eller underhålla neurologiska funktioner vid pareser.

Annan behandling

 • Shuntning av syrinx till externt cerebrospinalvätskerum eller peritoneum.
 • Öppen kirurgisk fenestrering vid bakre mittlinjemyelotomi.
 • Vid intramedullär tumör räcker det ofta att ta bort tumören.

Förebyggande behandling

 • Undvik traumatisk skada av columna.
 • Rehabiliterande behandling för att förebygga komplikationer.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Vanligen progressivt förlopp med stegvis förvärring.
 • De flesta behöver kirurgi.

Komplikationer

 • Myelopati är den mest allvarliga komplikationen och ger sekundära problem:
  • Para-/tetraplegi
  • Recidiverande pneumonier
  • Dekubitus
  • UVI

Prognos

 • Beror på grundtillstånd, omfattning och lokalisering av syrinx.
 • Prognosen är direkt relaterad till graden av symtom vid diagnostidpunkten.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Vanligtvis långsamt förlopp. De flesta, men inte alla, behöver efterhand kirurgisk behandling.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons