Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Amyloidos


Uppdaterad den: 2022-12-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Amyloidos är en grupp av sjukdomar där extracellulära amyloidfribriller orsakar skada på vävnad och organ. 
 • Det finns olika typer av amyloidos och klassificeras på bakgrund av typ av amyloidprotein. 
 • De vanligaste typerna är: 
  • AL-amyloidos
  • AA-amyloidos
  • ATTR-amyloidos: 
   • Ärftlig ATTRv-amyloidos är även känt som familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) eller Skelleftesjukan
 • Amyloidos kan vara associerat med andra underliggande sjukdomar till exempel reumatiska sjukdomar eller klonal plasmacellssjukdom.

Epidemiologi

 • AL-amyloidos (lättkedjeamyloidos) har en incidens på cirka 1/100 000 i västländerna.
 • Incidensen av icke-ärftlig amyloidos i Sverige (under perioden år 2001–2008) uppskattades till cirka 8 personer per miljon personår.

Etiologi och patogenes

 • Amyloidfibriller är normalt förekommande proteiner.
 • Vid amyloidos har fibrillerna förändrat sin tredimensionella struktur och är vikta på ett avvikande sätt vilket gör att de blir olösliga och istället lagras extracellulärt.

ICD-10

 • E85 Amyloidos

Anamnes

 • Amyloidos kan presentera sig olika beroende på vilket organ som är påverkat och har ofta en okarakteristisk symtombild. 

Kliniska fynd

 • Symtom och fynd uppstår på grund av extracellulär amyloidinfiltration i olika organ.
 • Njursvikt, hjärtsvikt, hepatomegali, andningsbesvär, blödning från mag - tarmkanalen och hudsymtom är fynd som kan associeras till amyloidos. 

Utredning av amyloidos

 • Biopsi för histologisk typning av amyloidos är viktigt för att bekräfta diagnos:
  • Biopsi från subkutan hud, påverkat organ eller rektalslemhinna används 

Differentialdiagnoser

 • Myelomatos/MGUS. 
 • Glomerulonefrit.
 • Njursvikt/nefrotiskt syndrom av annan orsak. 
 • Andra orsaker till bland andra hjärtsvikt, hepatomegali, splenomegali och neuropati.

Behandling av amyloidos

 • Behandlingen av amyloidos är i regel stödjande/palliativ och utförs inom specialiserad vård.
 • Behandling av eventuell underliggande sjukdom är viktig. 
 • Behandlingen beror på vilken typ av amyloidos som diagnostiserats.

Läkemedelsbehandling

 • Kemoterapi är ibland av värde. 

Annan behandling

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation kan bli aktuellt för vissa patienter.

Komplikationer

 • Påverkan av olika organ som till exempel lever, hjärta och njurar kan ses vid amyloidos. 

Prognos

 • Amyloidos har en dålig prognos för de flesta typerna. 

Annons
Annons
Annons

Annons