Vikten av vitamin och mineraltillskott efter fetmaoperation
Artikel | Obesitas

Vikten av vitamin – och mineraltillskott efter fetmaoperation


Innehållet är framtaget av: MedMade

Efter en fetmaoperation förändras matvanorna och mängden mat man äter minskar. Som följd av det får man i sig mindre näring från maten, samtidigt som operationen i sig bidrar till att näringsämnen tas upp sämre. Även om man äter regelbundet och varierat räcker det helt enkelt inte för att tillgodose behovet. Därför behöver patienten komplettera sin kost med vitamin- och mineraltillskott dagligen, livet ut, för att undvika att bristtillstånd uppstår.

Orsaker till att upptaget av näringsämnen försämras

Fetmaoperationer minskar magsäckens volym, och därmed även mängden magsyra, vilket påverkar olika faktorer som är viktiga för upptaget av B12 och mineraler. B12 och mineralerna järn och zink finns bundna till protein i vår mat och frisätts med hjälp av magsäcksenzymet pepsinogen som aktiveras i sur miljö. Upptaget av B12 i tunntarmen underlättas även av ett protein som bildas i magsäcken, intrinsic factor. Utöver detta har en stor del av personer med fetma låga nivåer av D-vitamin redan innan operationen sker. Då D-vitamin är fettlösligt påverkas upptaget av vitaminet av fettmalabsorption som uppstår i varierande utsträckning beroende av operationstyp.*

*Nordiska riktlinjer för kosttillskott och uppföljning efter obesitaskirurgi – monitorering och supplementering med vitaminer och mineraler. Läkartidningen 2018, volym 115.


De Nordiska riktlinjerna*, som tagits fram av en gemensam expertgrupp för de nordiska länderna, sammanfattar vilket dagligt tillskott av vitaminer och mineraler som behövs för att undvika brister. De vanligaste bristtillstånden är järn, B12 samt D-vitamin och kalcium och dessa näringsämnen behöver alltid supplementeras. Utöver det rekommenderas även ett multivitaminpreparat enligt försiktighetsprincipen.

Som minst bör ett dagligt tillskott av vitaminer och mineraler, enligt riktlinjerna, ge:

  • 45 - 60 mg järn (järnglukonat, järnfumarat, järnsulfat)

  • ≥ 350 µg B12-vitamin

  • 20 µg D-vitamin

  • ≥ 500 mg kalcium (kalciumcitrat)

  • 400 µg folat

  • 1,1 - 1,4 mg tiamin

  • 9 mg zink

* Nordiska riktlinjer för monitorering och supplementering med vitaminer/mineraler samt uppföljning efter obesitaskirurgi. Expertgruppsrekommendationer; april 2017.

MedMade Bariatric Surgery Supplements – komplett tillskott efter obesitaskirurgi

MedMade BSS är en ny vitamineraltablett som är skräddarsydd för personer som genomgått en fetmaoperation (Gastric bypass och Gastrectomy sleeve). Den innehåller samtliga vitaminer och mineraler som rekommenderas i de nordiska riktlinjerna. Fördelen är att patienten endast behöver ett tillskott som innehåller alla näringsämnen och slipper använda flera olika preparat varje dag. Dessutom innehåller tabletten kalciumcitrat som enligt riktlinjerna absorberas bättre då kalciumkarbonat kräver saltsyra för att sönderdelas. MedMade innehåller också, järnfumarat, som är en av de former som rekommenderas för att optimera järnupptaget efter operationen.  

Enligt en studie, som refereras till i riktlinjerna, påverkar inte kalciummängder på mindre än 800 mg upptaget av järn.* 

*Gaitan, D. et al. Calcium does not inhibit the absorption of 5 mg of iron at doses less than 800 mg in nonpregnant women. J Nutr. 2011; 141: 1652-1656

MedMade tabell prodblad

MedMade BSS är ett unikt tillskott i tablettform som både kan sväljas hela eller lösas upp i vatten, vilket endast tar ca två minuter, som kan smaksättas om man föredrar det. En förpackning innehåller 120 tabletter och motsvarar en månadsförbrukning. 

MedMade Netdoktor - tillskott av vitaminer och mineraler efter obesitasoperation

MedMade BSS ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och används på inrådan av dietist eller läkare.

Produkten finns att köpa på Modifast i fyra olika förpackningsstorlekar, samt på  Apotea i singelförpackning.


Annons
Annons
Annons
Annons