Nyhet | Obesitas

Etablerad övervikt – en hormonellt styrd biologisk sjukdom

Överviktsproblematik kan delas in i två faser – den första när övervikt är under utveckling hos en enskild person, och den ­andra när övervikten efter en tid är biologiskt och hormonellt etablerad i kroppen. Trots uppdelningen får samtliga rådet ”Bara du äter lite mindre och rör på dig lite mer”. Nu är det dags för vården att lära sig om hur övervikt egentligen fungerar, skriver ­två läkare i en debattartikel.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-05-03
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Carl-Magnus Brodén, läkare i medicinsk gastroenterolog och medicinskt ansvarig läkare vid Aleris Obesitas Skåne, och Hjörtur Gislason, medicine doktor och läkare i gastrokirurgi och medicinskt ansvarig vid Aleris Obesitas Skåne, debatterar om varför de olika tillstånden vid fetma kräver helt olika behandlingsstrategier.

Läkarna inleder artikeln med att tala om de två olika faserna vid övervikt. Den första fasen beskriver de genom att övervikten är biologiskt möjlig att behandla med livsstilsförändringar. Här pekar de på att medvetenheten i samhället har ökat, exempelvis via ”Fetmauppropet” (Dreber, Gunnerbeck, Hemmingsson, Jerdén) som startades i december 2016; debatterna kring sockerskatt, med mera.

Den andra fasen beskriver de på så vis att kroppen hormonellt ”vant sig” vid övervikten och kommer att försvara den vid att gå ned i vikt. Här menar de att bantning saknar bestående effekt och pekar på att 3–5 procent klarar att hålla en nedbantad vikt i fem år medan övriga går upp i vikt igen – oftast mer än de gick ner. Carl-Magnus Brodén och Hjörtur Gislason skriver att den enda behandling som är livslångt effektiv vid hormonellt etablerad fetma är överviktskirurgi – i första hand gastric bypass. Något som vidare förhindrar fetmans följdsjukdomar så som typ 2-diabetes och cancer.

Annons
Annons

Testa dina kunskaper: Svara på några snabba frågor om fetmakirurgi

Rätt typ av överviktsbehandling vid rätt tillfälle

Artikelförfattarna menar att sjukvården fokuserar på livsstilsförändringar, oavsett tillstånd av övervikt. Uppmaningar att ”bara du äter lite mindre och rör på dig lite mer” är inte en hållbar lösning för alla, och patienterna som inte lyckas gå ned i vikt eller går upp på nytt ska inte skuldbeläggas, menar läkarna.

Dock varierar tillgängligheten till överviktsoperation i Sverige kraftigt mellan landsting – från 18,8 till 112,1 operationer per 100 000 invånare under år 2015 (källa: SOReg, svenska obesitas­kirurgiregistret; medelvärde var 62,5). Faktum är att operationsvoly­merna nationellt sjunker trots att antalet sjukligt överviktiga i samhället inte minskar.

Annons
Annons

Avslutningsvis framhåller de vikten av nationella riktlinjer kring överviktsvård vilket idag saknas. Speciellt då majoriteten av vården förväntas ske inom primärvården, som ­redan är högt belastad och har mycket varie­rande kunskap om och intresse för övervikts­fysiologi och överviktsbehandling. "Patienterna behöver rätt typ av behandling vid rätt tillfälle – livsstilsmottagning för vissa, kirurgi för andra", sammanfattar Carl-Magnus Brodén och Hjörtur Gislason sin debattartikel.

    Källor

  • Svenska Dagbladet - https://www.svd.se/lakare-dags-for-varden-att-lara-sig-om-overvikt

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons