Nyhet | Obesitas

KBT kan hjälpa mot fetma

Kognitiv beteendeterapi, KBT, kan ge bestående viktnedgång hos personer med övervikt och fetma. Detta beskriver Lisbeth Stahre, vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet, i sin doktorsavhandling.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-02-22
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Vad är det du har visat?

– Programmet som jag har studerat, CBT-TEB, är en utbildande gruppbehandling bestående av 11 sessioner. Fokus ligger på att identifiera orsakerna till överätande såsom stress, negativa tankar och känslor, samt att förmedla psykologiska verktyg för att förändra dessa. I två randomiserade kliniska prövningar gav metoden upphov till effektiv och varaktig viktminskning. En observationsstudie i primärvården visar att behandlingen kan minska känslomässigt och okontrollerat ätande, bidra till kontroll av överätande och förbättra fetmarelaterade besvär, säger Lisbeth Stahre.

Hur står sig resultaten jämfört med andra behandlingar?

– Studieresultaten för olika beteendeinriktade behandlingsprogram, som ofta sträcker sig över ett halvår, är nedslående. Deltagarna går ner i vikt medan de deltar i behandlingen, men ett halvår efter programmets slut har de gått upp nästan alla kilon igen. Enstaka KBT-baserade viktprogram uppvisar något bättre viktnedgång än beteendeinriktade program, men uppföljningstiderna är korta och studierna saknar ofta kontrollgrupper. CBT-TEB uppvisar i två kliniska studier bättre resultat för viktnedgång 1,5 år efter avslutad behandling än andra kända program/behandlingar, bortsett från kirurgi, säger Lisbeth Stahre.

Vilken betydelse hoppas du att detta får för patienter?

Annons
Annons

– Programmet är framtaget i manualform för att kunna användas av personal inom och utanför vården som saknar terapeutisk utbildning. Det har utvärderats av flera vårdcentraler och då visat sig leda till god viktnedgång över tid med liten risk för avhopp. Behovet är stort och min förhoppning är att programmet ska ingå i primärvårdens behandlingsutbud för övervikt, fetma och hetsätning. På grund av sitt korta format är programmet dessutom mycket kostnadseffektivt, säger Lisbeth Stahre.

Vad ledde dig in på detta forskningsområde?

– Jag är auktoriserad socionom och KBT-terapeut. Under 90-talet behandlade jag sjukskrivna personer med utmattningsdepression utifrån en KBT-metod med inriktning mot stress. Bland deltagarna fanns kraftigt överviktiga kvinnor som berättade att de under många år försökt komma till rätta med sin fetma. De hade gått ner i vikt med hjälp av olika program för att snart gå upp alla kilon igen. Kvinnorna hade genom mitt behandlingsprogram blivit medvetna om att det som händer i vardagen och de tankar och känslor händelserna ger upphov till påverkar deras beteenden, inklusive ätbeteenden. Mitt intresse väcktes då för att vidareutveckla och specialanpassa min metod för behandling av fetma och sedan utvärdera metoden vetenskapligt, säger Lisbeth Stahre.

Vad ska du göra nu?

– Efter disputationen ska jag ha ett par veckors semester! Därefter hoppas jag få utbilda personal på vårdcentraler och överviktsenheter i behandlingsmetoden. Jag kommer att fortsätta behandla patienter i CBT-TEB:s onlineprogram och planerar även att skriva en populärvetenskaplig bok om metoden, säger Lisbeth Stahre.

Annons
Annons

Vill du öka din kunskap om fetma och fetmakirurgi? Genomför vår läkarutbildning inom området

    Källor

  • Karolinska Institutet - http://ki.se/nyheter/kbt-gav-bestaende-viktnedgang

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons